Aktuális Metropolis Témakörök Szerzõink Linkek
   Belépés in English
Keresés az adatbázisban     
Szerző: Tóth Zoltán János| Felviteli dátum: 2007. 12. 31. | Típus: Cikk, tanulmány | Témakör: Erdély Miklós | Megjelent: Metropolis - 2007 / 4 - Erdély Miklós

„Montázsgesztus és igazságeffektus“
Erdély Miklós: Verzió

(A tanulmány teljes szövege a Metropolis 2007/4., Erdély Miklós életművét tárgyaló számában olvasható.)

Tóth Zoltán János tanulmányában Erdély Miklós Verzió című filmjét vizsgálja a narráció és a jelentéstulajdonítás szemszögéből. A tanulmány azt követi nyomon a Verzióban, de kitekintéssel Erdély más filmjeire is, hogy miként válik a montázstechnika a filmes reflexió eszközévé a filmben. A tanulmány első részében Tóth bemutatja, hogy a Verzió faktuális, referenciális értelmezhetőségének lehetetlensége nem egyszerűen a hagyományos narrációs és igazságszervezési sémák lebontását jelenti Erdélynél, hanem az arisztotelészi logika és a nomológ-deduktív eljárások ideologikusságának a leleplezését is.  Ezután a szerző vágások és beállítások elemzésével bemutatja, hogy a film materialitásának  láthatóvá tétele szintén kritikai mozzanatként értékelhető Erdély filmművészetében.  A jelszint bemutatása azt a célt szolgálja, hogy Erdély felhívja magának a médiumnak a működésére a figyelmet és bemutassa azokat a mechanizmusokat, amiket a mozi „sötétjében” nem láthatunk. A tanulmány zárófejezete arra keresi a választ, hogy a montázs mint technika valóban megbízható eszköze-e a médium-, és ideológiakritikának, hogyan szervezi meg a tudatunkat és a percepciónkat a montázs.Angol összefoglaló:
Zoltán János Tóth: “Montage Gesture and Truth Effect”
Miklós Erdély: Version

In his essay, Zoltán János Tóth examines Miklós Erdély’s film Version from the perspective of narration and meaning attribution. While making references to other films by Erdély as well, the essay tracks how montage technique becomes a tool of cinematic reflection within Version. In the first section of the essay, Tóth shows that for Erdély, the impossibility of factual and referential interpretability in Version consists not only in the deconstruction of traditional schemas for narration and organizing truth, but also in the unveiling of the ideological nature of Aristotelian logic and nomological-deductive procedures. The author continues by analyzing cuts and settings, demonstrating through them that another key component within Erdély’s film is the way in which he makes the materiality of the film visible. By showing the signal level, Erdély calls attention to the workings of the medium and reveals the mechanisms that we cannot see in the “darkness” of the movie theater. The last section of the essay addresses the following pair of questions: is montage as a technique indeed a reliable tool of medium criticism and ideology criticism; and how does montage organize our consciousness and perception?

Kapcsolódó írások:
  • Erdély Miklós mint film
  • Szabadságtechnikai gyakorlatok
  • A filmes performativitás
  • „Farinelli testetlen trillái”
  • A „midőn“-effektus mint a teatralitás jelenléte Erdély Miklós filmjeiben