Aktuális Metropolis Témakörök Szerzõink Linkek
   Belépés in English
Keresés az adatbázisban     
Szerző: Jankovics Márton| Felviteli dátum: 2010. 01. 05. | Típus: Kritika, recenzió | Témakör: Könyvkritikák | Megjelent: Metropolis - 2009 / 3 - Magyar filmkánon

Balogh Gyöngyi, Gyürey Vera és Honffy Pál A magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig című könyvéről
Viharos évszázad

(A recenzió teljes szövege a Metropolis 2009/3., a magyar filmkánont tárgyaló számában olvasható.)Viharos évszázad

Balogh Gyöngyi – Gyürey Vera – Honffy Pál: A magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2004.

„Mivel eddig nem született átfogó magyar filmtörténet, vállalkozásunk mindenképp úttörő jellegű”  – olvashatjuk A magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig című könyv bevezetőjében, és valóban: a Balogh–Gyürey–Honffy szerzőtrió 2004-es munkája egy jól körvonalazható űrt töltött be a magyar filmtörténetírásban.

Ha egymás mellé helyezzük a honi filmgyártás egyes korszakairól, iskoláiról vagy alkotóiról született könyveket, akkor azok lefedik ugyan a magyar mozgókép teljes történetét, de az egész folyamatot egyben láttató, átfogó jellegű műre egészen mostanáig kellett várni. Persze, ahogy az a címből is látszik, a kép azért itt sem teljes, hiszen a XX. századot lendületesen átszelő szerzők megtorpannak a rendszerváltás történelmi cezúrája előtt.

Ebben mintha az a klasszikus historiográfiai felfogás tükröződne, hogy valódi történetírás csakis lezártnak tekintett korszakok esetében lehetséges, a jelenbe zavaróan betolakodó közelmúlt pedig inkább a mindenkori újságírás felségterülete. A könyv azonban mégiscsak végigveszi a magyar film első száz évét, így az időbeli önkorlátozás ellenére is egy nagyívű áttekintés lehetőségével kecsegtet, mely egyetlen vezérfonálra felfűzve mutatja be az eddig többnyire izoláltan vizsgált korszakokat és életműveket, a köztük levő összefüggéseket sem tévesztve szem elől...