Aktuális Metropolis Témakörök Szerzõink Linkek
   Belépés in English
Keresés az adatbázisban     

A METROPOLIS filmelméleti és filmtörténeti folyóirat 1996-ban jött létre az ELTE Bölcsészettudományi Karán akkoriban formálódó mozgóképelmélet és -pedagógia szakprogram (azóta filmelmélet és filmtörténet néven az ELTE önálló szakja lett) néhány hallgatója kezdeményezésének eredményeképpen. A szerkesztõk a lapot indulása óta döntõen alapítványi támogatások segítségével tartják fenn.

Évente négy lapszám jelenik meg, melyek tematikus összeállításokat közölnek a filmelmélet, illetve filmtörténet körébõl. A lap elsõdleges feladatai közé sorolja a kortárs egyetemes és magyar filmelmélet eredményeinek ismertetését; ezen belül kiemelten fontos feladatának tartja a magyarul eddig nem hozzáférhetõ szakirodalom megjelentetését, különös tekintettel olyan szerzõk munkáira, akik külföldön jól ismert szaktekintélyek, de Magyarországon még nem, vagy alig jelent meg írásuk (pl.: Jacques Aumont, Pascal Bonitzer, Edward Branigan, Noël Burch, David N. Rodowick, Marie-Claire Ropars, Kristin Thompson stb.) Feladatunknak tekintjük továbbá a filmtörténet és filmelmélet-történet kevéssé ismert vagy érdemtelenül elhanyagolt területeinek és korszakainak feltárását, valamint a jelentõs magyar és külföldi alkotók (elsõsorban rendezõk, operatõrök) életmûvének bemutatását, különös hangsúlyt fektetve az ún. „filmes középgeneráció” bemutatására. (A magyarországi filmes könyv- és lapkiadás sajnálatos módon mellõzi a monografikus igényû bemutatásokat, így a Metropolis ezen a területen is hiánypótló feladatot lát el.)

A legnagyobb siker – amely a lap szakmai színvonalát talán a legjobban bizonyítja –, hogy összeállításaink bekerültek a felsõoktatási (egyetemi és fõiskolai) tananyagba, számos, a Metropolisban megjelent írás kötelezõ irodalmak és bibliográfiák állandó szereplõjévé vált. A lap igényes fóruma lett a magyar filmtudományi szakmának, de hasábjain nemcsak filmkritikusok, hanem egyéb tudományos területek képviselõi is szóhoz jutottak. Szerzõink között tudhatjuk többek között Bárdos Juditot, Báron Györgyöt, Bikácsy Gergelyt, Bíró Yvette-et, Földényi F. Lászlót, Forgách Andrást, Gelencsér Gábort, Györffy Miklóst, Hirsch Tibort, Kovács András Bálintot, Rényi Andrást, Sándor Tibort, Szkárosi Endrét, Tarnay Lászlót, Vidovszky Györgyöt, Wilheim Andrást. Mindezek mellett nagy szerepet szánunk a fiatalabb generációknak is: a Metropolis hasábjain rendszeresen bemutatkoznak olyan tehetséges fiatalok, akik remélhetõleg a jövõ kritikusi és filmtudományi szakembergárdáját adhatják.

Jelenlegi támogatónk:

 

www.nka.hu

 Korábbi támogatóink:

valamint a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet

Támogassa Ön is adója 1 százalékával a Metropolist! A lapot kiadó Kosztolányi Dezsõ Kávéház Kulturális Alapítvány adószáma: 18083787-1-42.

Eddig megjelent számaink

Még kapható lapszámaink

Közhasznúsági beszámoló 2011

1 százalékok felhasználása 2010