Aktuális Metropolis Témakörök Szerzõink Linkek
   Belépés in English
Keresés az adatbázisban     
MEGJELENT! Metropolis könyvtár 1. kötet
Rendelje meg az elsõ kötetet bolti áron, plusz postaköltség nélkül szerkesztõségünktõl ezen a linken: Szerzõ a tükörben megrendelése!

2013. június 26-tól a boltokban a Metropolis könyvtár elsõ kötete!

Vincze Teréz: Szerzõ a tükörben
Szerzõiség és önreflexió a filmmûvészetben

Az 1990-es évektõl kezdõdõen a nemzetközi filmmûvészetben megjelent a szerzõiség (a rendezõ mint individuális alkotó egyéniség koncepciója) és az önreflexivitás összefonódásának néhány különösen érdekes változata, melyek bizonyos esetekben egy stílusirányzat alapját képezték, illetve egy-egy alkotói életmûvet átfogóan meghatározó jelenséggé váltak.
Jelen kötet kísérletet tesz arra, hogy bemutassa, e kortárs filmmûvészeti jelenségek között vannak olyanok, melyek esetében szerzõiség és önreflexió kapcsolata a filmtörténetben máshol nem tapasztalható módon és jelentéstartalommal tûnik fel, ami együtt jár a filmszerzõi pozíció újfajta értelmezésének lehetõségével. Ennek az egyedi jelenségnek a bemutatása érdekében Vincze Teréz elõször a filmi önreflexió és a filmszerzõ fogalmának összekapcsolásával és párhuzamos vizsgálatával egy olyan filmelméleti és -történeti rendszert vázol fel, melynek segítségével kidomboríthatóvá válik e kortárs jelenség egyedisége. Majd pedig ezen újszerû tendencia alaposabb bemutatása érdekében a kortárs iráni film és Michael Haneke példáját vizsgálja, aminek során filmelemzésekkel és életmû-értelmezésekkel támasztja alá az elméleti és történeti részben felvázolt gondolatmenetet.
 
Kiadja: Kijárat Kiadó - Kosztolányi Dezsõ Kávéház Kulturális Alapítvány
Terjedelem: 296 oldal
Ára: 2600 Ft
 
A könyv megvásárolható az alábbi helyeken:
 
Líra könyvesboltok (www.lira.hu)
Írók Boltja – Budapest 1061, Andrássy út 45.
Gondolat Könyvesház – Budapest 1053, Károlyi Mihály u. 16.
Atlantisz Könyvsziget – Budapest 1061, Anker köz 1–3.
ELTE BTK Jegyzetbolt – Budapest 1088, Múzeum krt. 6-8.
Pécsi Tudományegyetem Jegyzetbolt – Pécs 7624, Ifjúság útja 6.
 
A könyv online megrendelhetõ:
 
A Kijárat Kiadótól: http://kijarat.hu
A Metropolis szerkesztõségétõl pedig ezen a linken: Szerzõ a tükörben megrendelése.