Aktuális Metropolis Témakörök Szerzõink Linkek
   Belépés in English
Keresés az adatbázisban     
Bódy Gábor: Egybegyűjtött filmművészeti írások 1.
2007.03.31.

Kevés olyan filmrendezőt ismer a filmtörténelem, akiben mesterségbeli tudás – az anyag (a celluoid, a videoszalag), az eszközök (kamera- és optikafajták) alapos ismerete – és az elméleti felkészültség, s a képzelet ereje olyan egységben és egymást segítve létezett, mint Bódy Gábor alkotó személyiségében.

Az 1970-es években, a magyar társadalom válságos esztendeiben a hazai és külföldi új hullámok elernyedése után volt ereje újakra törni, a kísérletezés útjára lépni. Jelszavai: új érzékenység, új narrativitás. Jellemzően: a jelszavak álltak tőle a legmesszebb. A jó fogalmazás szépirodalmi kísérletei után fordult tudatosan a film, mindenekelőtt mint nyelvezet tanulmányozása felé, melynek eredményeképpen jól ismerte a legkorszerűbb filmelméleti munkákat, s jó néhány nemzetközi színvonalú írásával maga is hozzájárult azok magas kvalitású műveléséhez. Szerette és gyakran idézte Kölcsey Ferencet, aki szerint a nyelvnek legfőbb művelői: a filozófus és a poéta. Talán azért is, mert Bódy Gábor nemcsak a filmről való gondolkodás egyik legnagyobb alakja a modern filmben, hanem mert – idővel – egyre erősebben mutatkozott meg poétikai ereje is.

Különös műve, a Filmiskola bizonyára ezért tud felemelkedni az ismeretterjesztés szintjéről, s lesz belülről megfogalmazott filmkészítési gyakorlat, amely nemcsak praktikus ismeretekkel szolgál, de átörökíti azokat a kérdéseket, problémákat is, amelyekre adott egyéni válaszok nélkül nem létezik a filmről való alkotói gondolkodás. Poétikája természetesen a magyar filmművészet maradandó értékeit jelentő játékfilmjeiben, az Amerikai anzixban, a Nárcisz és Psychében, a Kutya éji dalában bontakozik ki legteljesebben, feledhetetlenül.

Bódy Gábor filmművészeti írásai ennek a nyugtalan, újakra kész elhatározásoknak, s belső forrongásokkal telített alkotói műhelynek elgondolkodtatóan lelkesítő dokumentumai. A műfaji sokféleség – elméleti tanulmányok, tűpontos filmelemzések, filmötletek, szinopszisok, nyomtatásban először napvilágot látott forgatókönyvek (Agitátorok, Amerikai anzix stb.) – színesíti az olvasó kalandját, amelynek során felismer(het)i az állandót is: a gondolkodásra, reflektálásra mindig kész szerzői karaktert. Ez a magyarázata annak, hogy Bódy Gábor filmművészeti írásai a szó legnemesebb értelmében izgalmas olvasmányok.

A kötet a Bódy Gábor Egybegyűjtött filmművészeti írások című sorozat első darabja.


ISBN: 963058428X
Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás éve: 2006.
Terjedelem: 454 oldal
Ár: 3.880 Ft