Aktuális Metropolis Témakörök Szerzõink Linkek
   Belépés in English
Keresés az adatbázisban     
Berkes Ildikó és Nemes Károly: A filmmûvészet fejlõdési vonala


A filmtörténész szerzõpáros a sorozat keretein belül alapos elemzésnek vetette alá egyes nemzetek (japán, amerikai, német, orosz-szovjet), régiók (kelet-európai) filmmûvészetét, de stílusok és korszakok áttekintése (kilencvenes évek, posztmodern) és tematikus feldolgozás (bûnügyi film) is került már ki mûhelyükbõl. Jelen kötetük témája az egyetemes filmmûvészet fõ fejlõdési vonala, amit koncepciózusan a társadalmi szükségletek változásainak szemszögébõl vizsgálnak. „Milyen igényeket és hogyan elégített ki a filmmûvészet? Miért tart ott, ahol ma? S van-e további perspektívája?” – ilyen és ehhez hasonló kérdések foglalkoztatják Berkes Ildikót és Nemes Károlyt. A mozgóképi ábrázolás törvényszerûségeire, formai megoldásaira, megjelenítési problémáira, stíluskérdéseire felfûzött gondolatmenet nagy vonalakban filmtörténeti tanulmányként is értelmezhetõ. A kötetet a szövegben említett filmmûvészeti alkotások és alkotók keresését szolgáló név- és címmutató zárja. (Forrás: bookhouse.hu.)


ISBN: 978-963-274-098-0
Kiadó: Uránusz Könyvek
Kiadás éve: 2011
Ár: 3.300 Ft