Aktuális Metropolis Témakörök Szerzõink Linkek
   Belépés in English
Keresés az adatbázisban     
Vincze Teréz: Szerző a tükörben. Szerzőiség és önreflexió a filmművészetben


Az 1990-es évektől kezdődően a nemzetközi filmmûvészetben megjelent a szerzõiség (a rendezõ mint individuális alkotó egyéniség koncepciója) és az önreflexivitás összefonódásának néhány különösen érdekes változata, melyek bizonyos esetekben egy stílusirányzat alapját képezték, illetve egy-egy alkotói életmûvet átfogóan meghatározó jelenséggé váltak.
A kötet kísérletet tesz arra, hogy bemutassa, e kortárs filmmûvészeti jelenségek között vannak olyanok, melyek esetében szerzõiség és önreflexió kapcsolata a filmtörténetben máshol nem tapasztalható módon és jelentéstartalommal tûnik fel, ami együtt jár a filmszerzõi pozíció újfajta értelmezésének lehetõségével. Ennek az egyedi jelenségnek a bemutatása érdekében Vincze Teréz elõször a filmi önreflexió és a filmszerzõ fogalmának összekapcsolásával és párhuzamos vizsgálatával egy olyan filmelméleti és -történeti rendszert vázol fel, melynek segítségével kidomboríthatóvá válik e kortárs jelenség egyedisége. Majd pedig ezen újszerû tendencia alaposabb bemutatása érdekében a kortárs iráni film és Michael Haneke példáját vizsgálja, aminek során filmelemzésekkel és életmû-értelmezésekkel támasztja alá az elméleti és történeti részben felvázolt gondolatmenetet.

Metropolis könyvtár 1. kötet
Kiadja: Kijárat Kiadó – Kosztolányi Dezsõ Kávéház Kulturális Alapítvány
Kiadás éve: 2013.
Terjedelem: 296 oldal
ISBN: 978-615-5160-26-4

Ára: 2600 Ft

A könyv megvásárolható az alábbi helyeken:

Írók Boltja – Budapest 1061, Andrássy út 45.
Gondolat Könyvesház – Budapest 1053, Károlyi Mihály u. 16.
Atlantisz Könyvsziget – Budapest 1061, Anker köz 1–3.
ELTE BTK Jegyzetbolt – Budapest 1088, Múzeum krt. 6?8.
Pécsi Tudományegyetem Jegyzetbolt – Pécs 7624, Ifjúság útja 6.
Líra könyvesboltok (www.lira.hu)

A könyv online megrendelhetõ:

A Kijárat Kiadótól: http://kijarat.hu
A Metropolis folyóirat szerkesztõségétõl (belföldre postaköltség nélkül!): http://www.metropolis.org.hu/?pid=23&id=237