Aktuális Metropolis Témakörök Szerzõink Linkek
   Belépés in English
Keresés az adatbázisban     
Győri Zsolt
Email: gyorizs@yahoo.co.uk

Győri Zsolt (1974) a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetében adjunktusként dolgozik, itt szerezte PhD fokozatát is. A Brit Kultúra Tanszéken történelmet és kultúrtörténetet oktat, valamint filmes témájú kurzusokat tart. Kutatási területei közé tartozik a mozi társadalomképe, valamint a brit és a magyar játékfilmes/dokumentumfilmes kánon identitáspolitikai és emlékezetpolitikai vetülete. A brit moziról antológiát (Fejezetek a brit film történetéből, 2010) szerkesztett, a rendszerváltás utáni magyar mozi test- és szubjektumfelfogását vizsgáló kötet (Test és szubjektivitás a rendszerváltás utáni filmben, 2013) illetve a kortárs magyar film tér- és identitáspolitikáját feldolgozó tanulmánygyűjtemény (Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben, 2015) társszerkesztője. Filmek, szerzők, kritikai-klinikai olvasatok című monográfiája 2014-ben jelent meg. Tanulmányait, recenzióit hazai és nemzetközi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben publikálta. Rendszeresen tart konferencia-előadásokat, a magyar mozi kultúrakritikai vizsgálatát hangsúlyozó ZOOM konferenciák társszervezője. A Travelling around Cultures. Collected Essays on Literature and Art (Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2016) című kötet társszerkesztője és HJEAS (Hungarian Journal for English and American Studies) angol nyelvű nemzetközi folyóirat szerkesztője.

A szerző művei:

  • Chris Rodley David Lynch című könyvéről
  • John Baxter Stanley Kubrick című könyvéről
  • Gilles Deleuze a Mozi 1. és 2. című könyvéről