Aktuális Metropolis Témakörök Szerzõink Linkek
   Belépés in English
Keresés az adatbázisban     
Barthes, Roland

1915–1980. Középiskolai, majd egyetemi francai nyelvtanár, ezt követően különböző egyetemeken oktat nyelvészetet, szociológiát, irodalmi szemiotikát. Nagy hatása volt a filmszemiotika kialakulására egyrészt a képről és a fényképről írt tanulmányain keresztül, másrészt Metz munkásságának támogatása révén a Communications című folyóiratnál.

Fontosabb filmről szóló írásai: Rhétorique de l’image. Communications no. 4. (1964), magyarul ld. A kép retorikája. Filmkultúra 26 (1990) no. 5.; Sémiologie et cinéma. Image et son no. 175. (juillet 1964); Le troisicme sens. Cahiers du cinéma no. 222. (juillet 1970), magyarul ld. A harmadik éretelem. Filmspirál 3 (1997) no. 2.; En sortant du cinéma. Communications no. 23. (sept. 1975); La Chambre claire. (1980), magyarul ld. A világos kamra. Európa, 1985.


A szerző művei:

  • Diderot, Brecht, Eisenstein