Aktuális Metropolis Témakörök Szerzõink Linkek
   Belépés in English
Keresés az adatbázisban     
A Metropolis hivatkozási rendje
 
1. Hivatkozások
A. Folyóirat esetén:
Szerző: Cím. Folyóiratcím Évfolyam (Év) Szám. Oldalszám.
Pl. Polan, Dana: Cinéma 1: L’Image-mouvement. Film Quaterly 27 (1984) no. 1. pp. 50–52.
Külföldi szerző esetén a vezetéknév áll elöl: Deleuze, Gilles.
Összevont számok esetén a no. 1. helyett nos. 1–2. áll.
Ha a számból nem derül ki egyértelműen a megjelenés időpontja (hónap, évszak), akkor azt a zárójelen belül kell jelezni: Reader, Keith: The Scene of Action is Different. Screen (Summer 1987) no. 3. pp. 98–102.
Napilap esetén a szám megjelölése nem szükséges, a kiadás dátuma a zárójelben szerepel: Daney, Serge: Nos amies les images. Libération (1983. 10. 3.) p. 31.
A folyóirat évfolyamát abban az esetben nem muszáj jelölni, amennyiben annak nincs praktikus funkciója.
 
B. Könyv esetén:
Szerző: Cím. Város: Kiadó, évszám.
Pl. Buydens, M.: Sahara, l’esthétique de Gilles Deleuze. Paris: Vrin, 1990.
Külföldi szerző esetén a vezetéknév áll elől: Deleuze, Gilles.
Többkötetes mű esetén a köteteket római számokkal jelöljük, a kötet szó vagy annak bármilyen nyelvű rövidítése (Vol, Tom) nélkül. Nichols, Bill (ed.): Movies and Methods. II. Berkeley: University of California Press, 1985.
Ha egy kötetnek több szerkesztője van, akkor (ed.) helyett (eds.) áll. Pl.: May, Todd: Difference and Unity in Gilles Deleuze. In: Boundas, Constantin–Olkowski, Dorothea (eds.): Deleuze and the Theater of Philosophy. New York–London: Routledge, 1994. pp. 33–50.
Magyar nyelvű kötet esetén is (ed.), nem pedig (szerk.) szerepel.
 
C. Tanulmánykötet esetén:
Szerző: Cím. In: Szerkesztő (ed.): Kötetcím. Város: Kiadó, évszám. Oldalszám.
Pl.: Bogue, Ronald: Wird, Image and Sound. In: Bogue (ed.): Mimesis in Contemporary Theory. Philadelphia: John Benjamins, 1991. pp. 77–97.
Külföldi szerző, fordító vagy szerkesztő esetén a vezetéknév áll elöl: Deleuze, Gilles.
 
D. Internetes forrás esetén:
Szerző: Cím. URL (utolsó letöltés dátuma)
Pl.: Manovich, Lev: The Shape of Information. http://www.manovich.net/DOCS/IA_Domus_3.doc (utolsó letöltés dátuma: 2006.05.28.)
 
2. Szövegközi hivatkozások
Az idézett szövegek idézőjel között, kurziválva jelennek meg, a főszöveggel folytatólagosan (tehát nincs új sor és nagyobb margó). A könyvek, tanulmányok címét idézőjel nélkül kérjük kurziválni. Az idézett szövegek helyét minden esetben lábjegyzetben (nem a főszövegben) kérjük megjelölni, feltüntetve az idézet oldalszámát, valamint a fordítót. A fordítás jelölésére (trans.) áll, abban az esetben is, ha magyar nyelvű fordításról van szó.
Pl.: Godard, Jean-Luc: Introduction à une (véritable) histoire du cinéma. Paris: Albatros, 1980. Magyarul ld. Bevezetés egy (valódi) filmtörténetbe. (trans. Pacskovszky Zsolt) Metropolis (1997) no. 1. pp. 38–44. loc. cit. p. 38.
A szövegben korábban már hivatkozott könyvészeti adatoknál újbóli hivatkozás esetén csak a szerző vezetéknevét, a főcímet, illetve az oldalszámot kell feltüntetni.
A rövidítések mindig kisbetűvel állnak: cf., ibid., pp. stb. Kivétel: In:. Az oldalszámokat és a korábban feltüntetett könyvekre a hivatkozást a bevett latin rövidítésekkel jelöljük: ibid., több oldal esetén pp. 45–46., egy oldal esetén p. 4.
Ha egy szöveg korábban megjelent magyarul, akkor azt a magyar szöveget kell idézni, kivéve akkor, ha a szerző nyomós okkal használja a saját fordítását. A magyar kiadás adatait ebben az esetben is kérjük a fordító nevével együtt feltüntetni, emellett kérjük jelölni, hogy a fordító eltért a már megjelent magyar fordítástól.
A hiányos hivatkozásokat kénytelenek vagyunk kihagyni.
 
3. Filmcímek írásmódja
A filmcímeket a szövegben kurzívval szedjük, idézőjel nélkül. Azon külföldi filmek címét, melyeket Magyarországon moziban, televízióban, videón vagy DVD-n hivatalosan forgalmaztak/bemutattak, magyar formában, kurzívval szedve írjuk, utána zárójelben feltüntetjük a film eredeti címét. A későbbi előfordulásoknál már csak a magyar nyelvű címváltozat szerepel, kurzívval szedve.
Amennyiben az adott filmet Magyarországon hivatalosan nem forgalmazták, az első előforduláskor a kurzívval szedett eredeti cím mögött zárójelben adjuk meg a magyar fordítást, és a további megjelenéseknél csak az eredeti cím szerepel kurzívval.