Aktuális Metropolis Témakörök Szerzõink Linkek
   Belépés in English
Keresés az adatbázisban     
Szerző: Varga Balázs| Felviteli dátum: 2010. 01. 05. | Típus: Cikk, tanulmány | Témakör: Magyar filmkánon | Megjelent: Metropolis - 2009 / 3 - Magyar filmkánon

Benne lenne?
Magyar filmtörténeti toplisták és a kanonizáció kérdései

(A tanulmány tejles szövege a Metropolis 2009/3., a magyar filmkánont tárgyaló számában olvasható.)Az elmúlt évtizedekben a magyar filmkritikusok két alkalommal állították össze a magyar filmtörténet legjobb tizenkét filmjének a listáját. Az 1968-as szavazásra (amely a tíz évvel korábbi „Brüsszeli 12”-ről kapta a nevét és lett „Budapesti 12”) a társadalmi és politikai szerepvállalásra épülő magyar újhullám nemzetközi sikerének csúcspontján került sor. A következő években azonban a modern magyar filmek politikai támogatottságukat és a közönség érdeklődését is elveszítették, visszatekintve tehát az láthathó, hogy az 1968-as Budapesti 12 egy korszakot (az újhullámos, modern magyar film aranykorát) lezáró szavazás volt.

A 2000-es szavazás idején a magyar film még a kommunizmus utáni átalakulás végén járt, és politikai érdekessége, nemzetközi visszhangja, valamint közönségtámogatottsága egyaránt gyenge volt. Ez a szavazás (amely elnevezésével – „Új Budapesti 12” – is az 1968-as listára utalt vissza) lényegében a rendszerváltás utáni átalakulást zárta le.

A tanulmány az 1968-ban, illetve 2000-ben kiválasztott „legjobb 12 magyar film” listáját elemzi az elmúlt évtizedek kánonkutatásának szempontjai mentén. Áttekinti a listák keletkezésének körülményeit, majd a redukció és a reprezentáció kérdése mentén vizsgálja a szavazások eredményét (a listákban szereplő filmek időbeli megoszlása, korszakok reprezentációja, kortárs alkotások jelenléte vagy hiánya, művek és alkotók kapcsolata, nemzedékek, irányzatok és műfajok képviselete). Végül megvizsgálja, hogy a 2000-es Új Budapesti 12-es listát mennyiben lehet az 1968-as lista korrekciójának tekinteni.Angol összefoglaló:

Balázs Varga:
Is It in It?: Questions about Hungarian Film History Top Lists and Canonization

During the past decades Hungarian film critics compiled lists of the twelve best films of Hungarian film history on two occasions. The 1968 round of votes (named “Budapest 12” after the “Brussels 12” from a decade before), took place at the height of the international success of the Hungarian New Wave, which was based on social and political participation. Over the next years, however, modern Hungarian films lost their political backing as well as the interest of audiences; in retrospect we see therefore that the “Budapest 12” vote marked the end of an era (the golden age of New Wave, modern Hungarian films). During the second round of votes held in 2000, Hungarian film was still tailgating the post-communism transformation era, and had a weak turnout in terms of its political interest, international responses generated, as well as support from the audiences. This vote (whose name, “The New Budapest 12” recalled the 1968 list) basically served to close the post-transition transformation.

The essay analyzes the “12 best Hungarian films” lists from 1968 and 2000 from the perspective of changes in canon research over the past decades. It surveys the circumstances under which the lists were compiled, and then based on the question of reduction and representation, it analyzes the vote results (in terms of the temporal distribution of the films, the extent to which various eras are represented, the relationship between films and their creators, the extent to which various generations, trends and genres are represented). In the end, the essay examines the question: to what extent can the New Budapest 12 list be considered a correction of the 1968 list.

Kapcsolódó írások:
  • Mérték és érték
  • A filmkánonok politikája