Aktuális Metropolis Témakörök Szerzõink Linkek
   Belépés in English
Keresés az adatbázisban     
Szerző: Szabó Noémi| Felviteli dátum: 2011. 01. 17. | Típus: Kritika, recenzió | Témakör: Könyvkritikák | Megjelent: Metropolis - 2010 / 2 - Globalizáció és filmkultúra

Füzi Izabella (ed.): Hitchcock. Kritikai olvasatok címû könyvérõl
Hitchcock, a filmtudomány McGuffinja

(A recenzió teljes szövege a Metropolis 2010/2., Globalizáció és filmkultúra összefüggéseit tárgyaló számában olvasható.)Füzi Izabella (ed.): Hitchcock. Kritikai olvasatok
Szeged: Pompeji, 2010.

Az Apertúra internetes filmelméleti folyóirat által indított Apertúra Könyvek sorozat elsõ kötete minden idõk egyik legtöbbet elemzett filmalkotóját, Alfred Hitchcockot választotta témájául. Ahogyan erre a szerkesztõ, Füzi Izabella már a bevezetõben kitér, „[…] a Hitchcock interpretációk áttekintése – pusztán a szakmai olvasatok számát tekintve is – komoly kihívásnak számít”,  egyetlen kötettel tehát nem meríthetõ ki teljes mélységében a filmszakmai és filmkedvelõ körökben egyaránt pezsgõ tudományos párbeszéd.

Az Apertúra Hitchcock-kötete éppen ezért nem is a teljes Hitchcock-univerzum lefedésére törekedett, hanem a legfõbb irányvonalak párhuzamos bemutatására, és így egymás mellett ismerhetjük meg a lacani pszichoanalízisen alapuló, a deleuze-iánus és a feminista filmelmélet megközelítéseit, de találunk példát a dekonstrukció filozófiájának gondolatait felhasználó olvasatra is. Ilyen módon nemcsak Hitchcock mûvészete kerül bemutatásra a maga komplexitásában, hanem a legfontosabb teoretikus iskolák változatos módszereinek sokszínûségébe is betekintést nyerünk...