Kis halak...nagy halak, avagy egy 21. századi Jean Valjean


Szerző: Németh Magdolna

Bevezetés

Gyarmathy 2008-as Kis halak...nagy halak című dokumentumfilmjét, mint sok más alkotását is, egy személyes élmény inspirálta. A 2000-es évek elején a vízi világ iránti érdeklődése kapcsolta őt össze a vízi rendőrséggel, akiktől meghívást kapott egy razziára az orvhalászok ellen. Az eredeti terve az volt, hogy a halőrökről készít filmet, ám a razzia során olyan erőteljes élményben volt része, hogy ennek hatására megváltoztatta az elképzelését. Gyarmathy a motorcsónakos halőrökkel együtt egy olyan vízszakaszra száguldott be, ahol rengeteg ember orvhalászott. A rapsicok pánikszerűen menekültek, és mindenki kereket tudott oldani, kivéve egy tíz év körüli kisfiút, aki nem is igazi horgászfelszereléssel pecázott, csupán egy metszett botja volt. A halőr kitépte a gyerek kezéből a botot és darabokra törte. Gyarmathy Líviát mélyen megindította a történet és az élmény hatására, inkább a rapsicokat választotta készülő filmje főszereplőinek.[1] 

Tudatosságát jelzi, hogy alkotását úgy építette fel, hogy több oldalról mutatja be az orvhalászok világát, ezzel totalizálja is a jelenséget. Filmjében megjelennek olyan karakterek, akik „szórakozásból”, adrenalinfüggőségből lopják a halakat. Feltűnnek azok is, akik szervezetten, ipari mennyiségben orvhalásznak. Illetve azok is, akik egyszerűen nyomorúságukban, a szegénység és az éhezés miatt, kétségbeesésükben emelnek ki egy-két halat a vízből.[2] A film fő témájává az hugoi Jean Valjeanok válnak. A filmben megjelenő többi karakter gyakorlatilag arra szolgál, hogy az őket ért igazságtalanság ábrázolását elmélyítse, és felépítse azt a társadalmi környezetet, amiben boldogulni kényszerülnek ezek az emberek. Gyarmathy a maga filmművészeti tevékenységét a humánum, az erkölcs szolgálatába állította: „Akinek bármely keserves kínok árán megadatott, hogy egy kamerán megnyomhatja a gombot, annak ma az a kötelessége, hogy azt az emberi gondolkodás humánusabbá tételéért tegye."[3] A Kis halak... nagy halak... című filmje is ehhez az ars poeticához kapcsolódik.

Tanulmányom célja, hogy bemutassam azokat a filmes eszközöket, amelyekkel a rendezőnő felébreszti a nézőben az empátiát, elgondolkodtatja a jog és az erkölcs viszonyáról, s amelyekkel megrajzolja azt a társadalmi metaforát, miszerint a nagyhalak megússzák a jogi felelősségre vonást, a kishalak, akik kevésbé rafináltak és kiszolgáltatottabbak, pedig nem.

A dokumentumfilm társadalmi szerepe

A Kis halak...nagy halak esetében elmondható, hogy a griersoni dokumentumfilm-szemlélet érvényesül benne: a „the creative treatment of actuality”, azaz a valóságnak a kreatív bemutatásáról van szó.[4] Vagyis a társadalmi igazság bemutatása mellett művészi ábrázolásmódra is törekszik. Gyarmathy filmje azt a tematikát ragadja meg, mint a dokumentumfilm történetének első alkotásai: ember és természet kapcsolatát ábrázolja aktuális társadalmi környezetben. Flaherty Nanuk, az eszkimó (Nanook of the North, 1922) vagy Grierson Heringhalászok (Drifters, 1927) című alkotásai elsőként mutatják be a halászokat. Ezekben az alkotásokban azonban szó sincs a halak kifogásának tiltásáról, még megtapasztalhatjuk az ember és a természet harmóniáját; bár a Heringhalászokban épp ennek a harmóniának az elvesztéséről van szó.

Szász JánosSzász János, a „kishal"

A Heringhalászokban és a Nanukban is sok olyan életképet láthatunk, amelyek megismertetik a nézőt a halászok életmódjával. A Kis halak... nagy halak... ugyanígy él ezzel az eszközzel, s így kerül be a költőiség, a művészi látásmód a filmbe. A békésen horgászó Szász Jánost nyugalom veszi körül mindaddig, amíg meg nem érkeznek a halőrök. Gyarmathy ugyanúgy bemegy Szász János házába, ahogy Grierson a halászok hálókabinjába, s megmutatja a legintimebb emberi pillanatokat. A kreativitás viszont a fikcióban csúcsosodik ki Gyarmathynál.

Ha eltekintük attól, hogy Magyarországon 1997 óta törvény tiltja, hogy engedély nélkül horgásszanak az emberek a vizekben, akkor igazából Szász János alakja a természet és az ember idilli, szinte rousseau-i kapcsolata is lehetne. Az ember, az éhező elveszi a természetből azt a mennyiségű ételt, ami a napi táplálkozását fedezi. Az ipari halászás mértéke, a féktelen nyereségvágy, a természet egyensúlyának, a vizek épségének megőrzése azonban törvényi szabályozásra kényszerítette az államot, így viszont felszámol egy bizonyos fajta természetes kapcsolatot is ember és környezet között.

A film elkészítésének alapélményét már ismerjük, azonban a téma enciklopédikus igényű kibontása már a fikciós dokumentumfilm sajátossága. A Kis halak... nagy halak...-ban megjelenő állapotrajzok egy magasabb dramaturgiai egységhez szükségesek. Szász bácsi magánéleti krízise, és az érzelmi, pszichológiai felépítettség fikciós konfliktusokkal telíti a dokumentumfilmet. Társadalmi és szociológiai problémák egyaránt jelennek meg benne. De ahhoz, hogy Szász bácsi történetének hatására erkölcsi ítélet születhessen a nézőben, ahhoz szükség van arra, hogy a társadalmi, szociológiai környezet kibontakozzon.[5]

A film a 2008-ban érvényben lévő halászati törvény néhány kiemelt részével indul[6]. A halászati törvény célja, hogy fenntartsa, megőrizze a halállomány sokszínűségét, megújulási képességét. Az 1997-es törvény[7] meghatározza a halászat és a horgászat fogalmát, definiálja azokat a Magyarországon található vizeket, ahol halászati lehetőségek vannak. A törvény kifejti azt is, hogy a 14 év alatti gyerekeknek és a 70 év feletti személyeknek nem kell horgászjegyet vásárolniuk! [8] A film történetének idejében az 1997-es halászati törvény volt életben, ami 2007-ig számos módosítással, pontosítással egészült ki. A jelenleg érvényben lévő törvény szerint csak a 15 év alatti gyermekek mentesek a horgászjegy vásárlása alól, és természetesen növekedett a bírság mértéke is. (A bírság mértékét egyébként a tettenért orvhalász magatartása is befolyásolhatta.[9]) A jelenleg érvényben lévő törvény szerint a horgászat nem számít orvhalászatnak.

A Kis halak...nagy halak című film Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében játszódik Vásárosnamény járásában, valahol Mátyus közelében a Tiszánál, közel az ukrán határhoz. Ez a térség hazánk legszegényebb településeit foglalja magába[10], így tehát nem meglepő az orvhalászat léte sem. Főként abból a szempontból fontos számunkra, hogy minél szegényebb egy régió, annál több Szász bácsi-féle ember lakja, így a film főhőse egy tipikus társadalmi csoport lét- és élethelyzetét jeleníti meg.[11] A film szegénységábrázolása tehát egy valós társadalmi jelenséget ábrázol, egy olyan szereplővel, aki életvitelszerűen is ehhez a réteghez és térséghez tartozik. Szász János a valódi nevével szerepel a filmben, azonban a bírságolás jelenete eljátszott, fiktív, ám mégis a valóságból ismert szituáció, amit Gyarmathy kamerája úgy rögzített, hogy valódi érzelmet keltsen a nézőben és elgondolkodtassa. A dokumentumfilm sikerességének kulcsa a jól megválasztott téma, de az is rendkívül fontos, hogy hogyan tálalja, milyen képeket, motívumokat, egyéb filmes eszközöket használ fel a szerző.[12]

Az olasz neorealizmus filmjeit szintén jellemezte az a megoldás, hogy olyan amatőr színészekkel játszassák el a társadalmi karaktert a hitelesség nevében, akik valóban az adott társadalmi réteghez tartoznak. De Sica Biciklitolvajok (Ladri di biciclette, 1948) című játékfilmje szintén a szegénység miatti lopást jeleníti meg, de már a bicikliző Szász János alakja is intertextuális kapcsolatot hoz létre a két alkotás között. A bicikli Gyarmathy filmjében a szegénység szimbólumává válik, és ellenpontozza az orvhalászok járműveit, akiknek komoly felszereléseik vannak, és autókkal, furgonnal érkeznek a vízhez.

A Kis halak... nagy halak... tehát komoly szociológiai témát is bemutat: a szegénység miatti lopást, ami időtlen jelenség az emberiség történetében, és már a filmművészet megjelenése előtt témája volt az irodalomnak is. Victor Hugo A nyomorultak című regényében Jean Valjean alakjában jeleníti meg azt a karaktert, aki az éhezés, a puszta fizikai életben maradás miatt lopni kényszerül. Jean Valjean a családja éhezése miatt betöri egy pékség ablakát és kenyeret lop. Ugyanúgy elkapják, mint Szász Jánost, ám ő nem pénzbírságot kap, hanem öt év börtönt betöréses lopásért. Az öt év börtönből végül tizenkilenc év börtön lesz négy szökési kísérlet miatt. A romantikus regényekben azonban mesei fordulattal jóra fordulnak a dolgok. A börtönből szabadult, ijesztő külsejű Jean Valjeant sehol sem fogadják be, még a pénzéért sem; az egyetlen hely, ahol ajtót nyitnak, szállást és vacsorát adnak neki, az a püspök háza. Bienvenu püspök befogadja a kitaszítottat, az eldobottat. Ő képviseli a krisztusi erkölcsöt, a szeretetet. Az európai kultúrkörben a Biblia az, ami számos erkölcsi értéket közvetít. Így tehát érthető, hogy ebben a regényben miért egy pap lesz az, aki képviseli az erkölcsi rendet.

Gyarmathy rendezőként ugyanazt a szerepet tölti be, mint a püspök Jean Valjean életében. Ő ugyan nem ezüstgyertyatartót ad hősének, hanem transzparenciát; azt, hogy a társadalom észrevegye és ezt követően – lehetőség szerint – segítsen a rászorulókon. Ő a kamerája segítségével mutatja be a helytelen reakciót a halőrök viselkedésében és irányítja rá a figyelmet a szerencsétlenekre. A film alkotójaként a belső erkölcsi értékrendje tereli őt abba az irányba, hogy bemutassa a mélyszegénységben élő rokkantnyugdíjast, és anélkül, hogy egyetlen didaktikus kijelentés elhangozna a filmben, az alkotás végén mindannyian tudjuk, hogy ami történt, az nem volt morálisan rendben. A rendezőnő megmutatja a nézőnek, amit a rendőr nem lát, nem akar vagy nem tud meglátni, amit a társadalom és a nagyhalak sem akarnak látni, ő viszont látja. És ebből már az is érthető, hogy miért Szász János az egyetlen olyan szereplője a filmnek, akinek a teljes nevét ismerjük. A neve átlagos, hétköznapi, kisszerű, a kisemberek (kishalak) sorsát, életét hordozza. De ők azok, akiknek teljes nevet kell adni, mert a jelenséget nevén kell nevezni!

Karakterábrázolás

A Kis halak... nagy halak... egy mindössze huszonnyolc perces dokumentumfilm, azonban rövidsége ellenére, mégis ki tudja rajzolni az orvhalászat világában létező fontos karaktereket. Négy fő történet jelenik meg az alkotás. Ez a mozaikos szerkezet a jelenség totalizált bemutatását szolgálja. A négy történet önmagában is értelmezhető, így együtt azonban Szász János történetét emelik ki.

A dokumentumfilm első szereplői a Névtelenek, akik éjszaka, nagy hálóval fogják ki a halakat. Rendelkeznek olyan felszereléssel, ami a halak tömeges szállítását lehetővé teszi, valamint feltehetően értékesítési kapcsolatokkal is, mivel hatalmas mennyiséget tudnak továbbadni. Szervezettek, csapatban dolgoznak és gyakorlatilag láthatatlanok.

Szász János alakja másodikként kerül bemutatásra. Ő a legmagányosabb, legsérülékenyebb résztvevője ennek a tevékenységnek. Amit azonnal megtudunk róla az az, hogy beteg. A lába súlyosan bütykös és visszeres. Ez munkaképtelenné teszi, mozgását lelassítja, nehézkessé teszi.  A kamera reggeli életképeket mutat róla. János egy békés, szelíd ember. A valjeani erőszakosságnak, agresszivitásnak nyoma sincs Gyarmathy hősében: nincs puskája, nem ont vért az erdőben, nem tör és zúz, hanem csendes, visszahúzódó és szófukar. Gyarmathy számára az agresszivitás egy taszító jelenség, nem ruházza fel főhősét ilyen tulajdonsággal.[13] Ha ezeket az állapotokat számba vesszük a negyvenezer forintos nyugdíja mellett nemcsak a fájdalomtól, hanem valószínűleg az éhségtől is szenved. Mivel dohányzik is, ez tovább csökkenti anyagi forrásait. A Jánosról megjelenített reggeli életképek sajnálatot kelthetnek a nézőben, és ekkor még nem is derült ki, hogy mennyi pénzből kell megélnie. Ezt az információt csak az elkapása után, a halőrökkel való beszélgetésből tudjuk meg.

János reggeli története közben azonban a folyón már napfelkelte előtt megkezdődik az orvhalászat. Mire Jánost egyáltalán a vízen pecázva találjuk a Névtelenek már két kör hatalmas halrakományt elvittek. Közben feltűnt a két másik szereplő is: Laci és Zsolt. Laci adrenalinfüggő pecázó. Már ő is kifogott egy nagy halat és a következőért harcol, tevékenysége közben folyamatosan lesi az őröket. Látható, hogy jó anyagi körülmények között él. Nem lenne szüksége arra, hogy csaljon; az őrök kicselezése a legfőbb célja. Ő tulajdonképpen játszik a halőrökkel.

Zsolt, a halőr, a rendőrség embere, aki szintén jó körülmények között él. Nem szűkölködik semmiben. Az ő ébredését ugyanúgy végigkíséri a kamera, mint Jánosét; ő a másik főszereplője a történetnek, ezért szinte ugyanolyan részletesen kerül bemutatásra. Azonban az is érzékelhető, hogy a beteg János esetében a kamera tapintatos, nem mutat meg mindent; főként nem az arcát, az arckifejezéseit. Az ágyban fekve is a sötétben látjuk; csak a cigaretta és a szeme fénye villan meg néha. Zsolt esetében azonban nincs meg ez a tapintat. Egy domináns, erős férfit látunk, alsóban, meztelenül. A falán egy csoport kardszárnyú delfin képe található, ami minden egyes kameraállás esetében látható Zsolt mellett.

Akárcsak a rendőrök, a kardszárnyú delfinek is csapatban dolgoznak és együtt csapnak le kiszemeltjükre. Később Jánost a rendőr orkák, Zsolt vezérlésével, körbefogják és „levadásszák”. A kamera nézőpontja egy pillanatra a vadászó orka rendőr nézőpontja lesz.

A halőrök által meglesett JánosA halőrök által meglesett János

János faggatása, győzködése (fárasztása) és végül megbüntetése (elpusztítása) ugyanúgy megy végbe, ahogyan a természetben a ragadozók elkapják áldozataikat. János mégsem adja meg magát olyan könnyen. Fellázad, és nem akarja visszadobni a már kifogott halakat a vízbe. Különösen megalázó az, amikor a már elpusztult halat dobatják vele vissza, amit engedetlen magatartásával vált ki.

A horgászáshoz használt botok száma is nagyon árulkodó. János nyolc botot tartott a vízbe. Ezek nagy része a maga által faragott ágakból készített eszköz volt. Vagyis biztosra akart menni, mindenképp fogni szeretett volna valamit, hogy legyen vacsorája. Később érkezett a vízhez, mert lassabban mozog, ezért gyorsabbnak is kellett lennie a fogásban. Lázadását pedig az elkeseredés váltotta ki.

Mialatt Jánost a halőrök megbüntetik, aközben a Névtelenek és Laci tovább folytatják a fosztogatást, és mialatt az ő néhány darab halát visszadobatják, még a döglöttet is, ezen idő alatt ipari mennyiségű halat lopnak el az igazi, komoly orvhalászok. A montázsok közötti ugrások János pecabotjainak elégetéséig végig párhuzamosan zajlik. Az események kontrasztban állnak János történetével, s folyamatosan rámutatnak János szegénységére is. A halak fosztogatása a hajnali órákban kezdődik, és valószínűleg az után is tovább folyik, hogy a megbüntetett János hazaért. A halőrök János és mások pecabotjainak elégetésével megszabadulnak sikertelenségük frusztrációjától. A nagyhalak mind megúszták, a kishalat elkapták és meg is alázták.

A botok elégetése a film központi metaforája és egyenértékű a Biciklitolvajok című film biciklilopásával és a kerékpárkeresés feladásának, a végleges elvesztés tényének megértésével. Mind a két esetben az élelemszerzés, a megélhetés eszközei tűnnek el, és egy bizonytalan, megsemmisüléssel fenyegető helyzetbe lépnek át a hősök.

A rendezőnő azonban továbbra is tapintatos marad. De Sica megmutatja a könnyeket hőse arcán, Gyarmathy csak az elsétáló alakot vetíti elénk. Nem sérti meg a nyomorultat nyomorultságában. Az utolsó képkockáknál azonban Gyarmathynál megjelenik a hó is, aminek szimbolikus jelentése a halál, a pusztulás. Emellett utalhat arra, hogy Szász János egy rideg, embertelen világban él.

A Kis halak...nagy halak... záróképeA Kis halak...nagy halak... záróképe

Az erkölcs képviselete a történetben Gyarmathy kezében marad, és mindazokéban, akik a filmet megtekintve, hasonló szituációkban felelősségük tudatában a jóra törekvést, a humánum megélését választják.

Összegzés

Gyarmathyt nem véletlenül nevezik az empátia nagymesterének.[14] Minden filmes eszközt felhasznál arra, hogy a néző tekintetét az erkölcsi jóra irányítsa, és a figyelmet a lényeges dolgokra terelje. A Kis halak...nagy halak... esetében rámutat arra, hogy a jog és az erkölcs nem minden esetben járnak együtt. Filmjeivel olyan hatást tud elérni, amivel cselekvésre készteti az embereket. Az igazi bűnösök a Névtelenek, a nagyhalak, akik valóban súlyosan károsítják a vízivilágot, és szervezetten, maffiaként működnek. A filmnek máig fontos aktualitása van. Az észak-magyarországi szegénységi helyzet változatlan, ami azt jelenti, hogy valószínűleg a zughorgászok és az orvhalászok száma továbbra is magas lehet. A történet metaforikus jelentése pedig a vízivilágtól független örök igazság: a nagyhalak megússzák, a kishalakat pedig elkapják. A film jó eszköz arra, hogy az üzenet sokakhoz eljusson, változást hozhat a gondolkodásban, emberré teheti az embert, kinyitja a szíveket. Gyarmathy ennek szolgálatába állította műveit.


[1] Zalán Vince: Ellenfényben – Beszélgetés Gyarmathy Líviával. Budapest: Magyar Napló, 2016. pp. 157–162.


[2] ibid.  


[3] Idézi Liebhardt Ágota Arcvonások – Gyarmathy Lívia című rádiós interjújában. Kossuth Rádió, 2009. május 22.


[4] Grierson, John: Dokumentumfilm és valóság. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet, 1964.


[5] Gelencsér Gábor: Budapesti Iskola. Fikciós dokumentumfilmek a hetvenes évek magyar filmművészetében.  Iskolakultúra (2001) no. 10. pp. 59–71.


[6] A film ezzel a felirattal kezdődik: „a törvény büntetni rendeli az orvhalászatot. Tilos a hal fogásához minden olyan fogási eszköz, illetve mód alkalmazása, amely a halállományt károsítja. Tilos a hal fogásához különösen váltóáramú elektromos eszköz, mérgező /kábító/ hatású anyag, robbanóanyag, szúrószerszám, gereblyéző, hurokvető módszer alkalmazása... A halászati törvény kimondja, hogy a jogosulatlanul kifogott halat vissza kell ereszteni a vízbe.”


[7] Lásd bővebben az 1997. évi halászati törvényt. https:jogkodex.hu/jsz/hhtv_1997_41_torveny_3855165 (utolsó letöltés dátuma: 2023. 08.25.)


[8] ibid.


[9] ibid.


[10] A térség egyébként nemcsak Magyarország, hanem egész Európa egyik legszegényebb régiója. Forrás: Real GDP Grew in all regions  in 2021 except three. https:ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230220-1 (utolsó letöltés dátuma: 2023.08.27.)


[11] A 2008-as Statisztikai Tükör külön kiemeli a térséget, mint a legszegényebb régióját hazánknak, valamint a nyugdíjasok között a rokkantnyugdíjasok kiemelkedő létszámú csoportját (26%) nevezi meg. Forrás: Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2008. https:www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel308081.pdf  (utolsó letöltés dátuma: 2023.08.25.)


[12] B. Nagy László: A dokumentumfilm társadalmi küldetése. Budapest: Századvég Kiadó, 1991. pp. 229–235.  


[13] Zalán: Ellenfényben – Beszélgetés Gyarmathy Líviával. pp. 157–162.


[14] Inforádió/MTI: Éppen ma 85 éves az empátia Kossuth-díjas nagymestere. https:infostart.hu/kultura/2017/01/08/eppen-ma-85-eves-az-empatia-kossuth-dijas-nagymestere (utolsó megtekintés 2024. 05. 05.)Impresszum


Szerkesztőbizottság: Bíró Yvette / Gelencsér Gábor / Hirsch Tibor / Kovács András Bálint • Szerkesztik: Margitházi Beja / Vajdovich Györgyi / Varga Balázs / Vincze Teréz
Felelős szerkesztő: Vajdovich Györgyi Szerkesztőségi munkatárs: Jordán Helén A weboldal Magazin rovatát szerkeszti: Milojev-Ferkó Zsanett

E-mail: metropolis [kukac] metropolis.org.hu • Tel.: 06-20-4832523 (Jordán Helén)Metropolis a facebook-on: www.facebook.com/pages/Metropolis/99554613940

Terjesztés: Holczer Miklós • Tel.: 06-30-932-8899 • e-mail: emholczer [kukac] gmail.com
Előfizetés: Előfizetés ára egy évre (4 szám): 4000 Ft (postai kézbesítéssel: 6500 Ft). Előfizetési szándékát a metropolis [kukac] metropolis.org.hu e-mailcímen jelezze!

Kiadja: Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány (KDKKA) • 1082 Bp., Horváth Mihály tér 16. • Felelős kiadó: Varga Balázs • Számlaszámunk: OTP 11742001-20034845 ISSN 1416-8154 (Nyomtatott) ISSN 1417-3751 (Online)

A Metropolis megjelenését támogatja: NKA (Nemzeti Kulturális Alap), Petőfi Kulturális Ügynökség, ELTE Folyóiratfejlesztési Alap, olvasóink 1%-os felajánlásaikkal

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

PHPSESSID
PHP belső használatára. Session azonosító, csak a böngésző bezárásáig él.

gtc_lang
Az oldal megjelenési nyelve. Az oldalon ez mindig HU értékű. Az adminisztrációs rendszer használja. 1 hónapos lejáratú.

gtc_gdpr
GDPR elfogadási állapot, 3 hónapos lejárat.

GTC_ENTITY_user
Regisztrált felhasználóknak: ha be vagy jelentkezve hosszú távra, akkor ez egy egyedi azonosítót tartalmaz, amivel a felhasználó minden böngészőmegnyitáskor (vagy session lejáratkor) visszajelentkeztethető. Ezen az oldalon nincs regisztráció.

Az oldal nem használ semmiféle speciális, felhasználók bármilyen adatát érintő sütit, csak olyat, ami az oldal működéséhez szükséges, ezekben személyes adatot nem tárolunk.

Amennyiben a jövőben mégis használnánk marketing célú sütiket, annak listája itt lesz olvasható, és a "Marketing cookie-k" bepipálásával fogadható majd el.