Szerkesztőség

Király Jenő 70

Bevezető a Metropolis összeállításához


2013. december 6-án, Király Jenő 70. születésnapja alkalmából az ELTE Bölcsészettudományi Karának Filmtudomány Tanszéken konferenciát rendeztünk. Tudomásunk szerint ez volt az első kísérlet tanárunk és mesterünk munkásságának intézményesített keretek között történő, átfogó recepciójára. A konferencia sikere arra biztatott bennünket, hogy az elhangzott előadások egy részét a Metropolisban is közzé tegyük.

Mára kétségtelen tény, hogy Király Jenő munkássága rendkívüli módon termékenyítette meg a honi filmtudományos gondolkodást, és nem csak annak tömegfilmekkel foglalkozó szegmensét. Munkái állandó hivatkozási pontokat jelentenek az újabb keletű hazai diskurzusban, legyen szó szakmunkákról, vagy éppen különböző tudományos fórumokról: konferenciákról, egyetemi kurzusokról. Király az 1981-ben megjelent Film és szórakozás című tanulmánykötettel1 – illetve annak terjedelmes bevezetőjével és az ugyanitt közölt, a magyar western-kísérletekről szóló írásával – indította el offenzíváját a honi sznobkultusz és presztízsesztétika, azaz a művészfilmek kizárólagos elkötelezettjeként a műfajfilmekről jobbára csak öntudatos gőggel megnyilatkozó teoretikusi és kritikusi nemzedék ellen, és innen indulva mára nemzetközi mércével mérve is kiemelkedően jelentős életművet épített. Ez az oeuvre – amit előbb a húsz éve kiadott Frivol múzsa2, az öt évvel később publikált Mágikus mozi3, majd pedig a 2010–2011-ben megjelent, nyolckötetes A film szimbolikája4 című könyvek koronáztak meg – annyira sokrétű és sokrétegű, hogy kérdések százait, ezreit veti fel, új és újabb problémák megvitatására késztet. Király gyakran egyetlen gondolatfutamával rettentő távlatokat nyit meg a műfajról gondolkodó teoretikusok vagy csupán a film iránt érdeklődők számára, mégpedig egy olyan időszakban, amikor az egyetemes filmszakirodalom „mind unalmasabban belterjes, mind serényebb a hatalmas apparátussal kreált álproblémák felhabosításában”.5

Jelen Metropolis-összeállítás szerzőinek írásai eklatánsan bizonyítják, hogy mennyire inspiratív ez az életmű. A legkülönbözőbb műfajok, valamint filmtörténeti korszakok iránt érdeklődő fiatal kutatók – filmszakok oktatói és diákjai – sereglenek össze lapszámunkban. Pápai Zsolt a „magyar film noirról” szóló, meglehetősen ellentmondásos, ezért sokat vitatott királyi koncepciót veszi nagyító alá, és annak relevanciája mellett érvel, a sommásan – és tévesen – melodrámákként felcímkézett, negyvenes évekbeli honi filmek noirszerűségét bizonyítva. Varga Zoltán a nemzetközi szakirodalomban jobbára félreértett és rendre félremagyarázott slasherműfaj mikroanalízésére vállalkozik, és ebben Király Jenő slasherrel kapcsolatos tézisei szolgálnak számára iránytűként. Benke Attila a Mágikus moziban és A film szimbolikájában kifejtett westernkoncepcióval száll vitába. Tóth Zoltán János Király Jenő pornózsánerrel kapcsolatos nézeteit árnyalja és egészíti ki. Szilágyi Miklós a Godzilla-filmek műfaji alkotóelemeit kutatja. Murai András pedig Király Jenő Persona-elemzését gondolja tovább.

A Metropolis összeállításába belelapozva feltűnhet, hogy hiányzik belőle egy olyan szintetizáló tanulmány, amely a királyi életművet egységében, illetve alakulásában szemléli, továbbá a királyi eszmerendszer alapvonásait mutatja be. Hogy miért nem található ilyen dolgozat a lapban, annak kézenfekvő a magyarázata: egy ragyogó, ráadásul naprakész (2010-ben kelt) tanulmány már készült a tárgykörben. Annak, aki Király Jenő elméleti munkásságának alapvonalai iránt érdeklődik, illetve Király gondolkodásának formálódását szeretné megismerni, Varga Anna A film szimbolikája III/2. kötetében közölt írását ajánljuk.6

 

Jegyzetek:

1 Király Jenő (szerk.): Film és szórakozás. Budapest: MOKÉP – Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1981.

2 Király Jenő: Frivol múzsa. A tömegfilm sajátos alkotásmódja és a tömegkultúra esztétikája. I–II. kötet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.

3 Király Jenő: Mágikus mozi. Műfajok, mítoszok, archetípusok a filmkultúrában. Budapest: Korona Kiadó, 1998.

4 Király Jenő: A film szimbolikája. I–VIII. kötet. Kaposvár – Budapest: Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Mozgóképkultúra Tanszék – Magyar Televízió Zrt., 2010–2011.

5 ibid. I/1. p. 246.

6 Varga Anna: Kiadói utószó A film szimbolikájához. In: Király Jenő: A film szimbolikája. I–VIII. kötet. Kaposvár – Budapest: Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Mozgóképkultúra Tanszék – Magyar Televízió Zrt., 2010–2011. III/2. pp. 569–607.

Szerzők


Impresszum


Szerkesztőbizottság: Bíró Yvette / Gelencsér Gábor / Hirsch Tibor / Kovács András Bálint • Szerkesztik: Margitházi Beja / Vajdovich Györgyi / Varga Balázs / Vincze Teréz
Felelős szerkesztő: Vajdovich Györgyi Szerkesztőségi munkatárs: Jordán Helén A weboldal Magazin rovatát szerkeszti: Milojev-Ferkó Zsanett

E-mail: metropolis [kukac] metropolis.org.hu • Tel.: 06-20-4832523 (Jordán Helén)Metropolis a facebook-on: www.facebook.com/pages/Metropolis/99554613940

Terjesztés: Holczer Miklós • Tel.: 06-30-932-8899 • e-mail: emholczer [kukac] gmail.com
Előfizetés: Előfizetés ára egy évre (4 szám): 4000 Ft (postai kézbesítéssel: 6500 Ft). Előfizetési szándékát a metropolis [kukac] metropolis.org.hu e-mailcímen jelezze!

Kiadja: Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány (KDKKA) • 1082 Bp., Horváth Mihály tér 16. • Felelős kiadó: Varga Balázs • Számlaszámunk: OTP 11742001-20034845 ISSN 1416-8154 (Nyomtatott) ISSN 1417-3751 (Online)

A Metropolis megjelenését támogatja: NKA (Nemzeti Kulturális Alap), Petőfi Kulturális Ügynökség, ELTE Folyóiratfejlesztési Alap, olvasóink 1%-os felajánlásaikkal

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

PHPSESSID
PHP belső használatára. Session azonosító, csak a böngésző bezárásáig él.

gtc_lang
Az oldal megjelenési nyelve. Az oldalon ez mindig HU értékű. Az adminisztrációs rendszer használja. 1 hónapos lejáratú.

gtc_gdpr
GDPR elfogadási állapot, 3 hónapos lejárat.

GTC_ENTITY_user
Regisztrált felhasználóknak: ha be vagy jelentkezve hosszú távra, akkor ez egy egyedi azonosítót tartalmaz, amivel a felhasználó minden böngészőmegnyitáskor (vagy session lejáratkor) visszajelentkeztethető. Ezen az oldalon nincs regisztráció.

Az oldal nem használ semmiféle speciális, felhasználók bármilyen adatát érintő sütit, csak olyat, ami az oldal működéséhez szükséges, ezekben személyes adatot nem tárolunk.

Amennyiben a jövőben mégis használnánk marketing célú sütiket, annak listája itt lesz olvasható, és a "Marketing cookie-k" bepipálásával fogadható majd el.