Szerkesztőség

Bevezető a film és test összeállításhoz


 Az utóbbi közel másfél évtized a mozgóképtudományokban, ső‘t megkockáztatható, hogy általában véve a vizuális művészetekben is a test bűvöletében telt. Valójában persze nem újdonság, hogy az emberi test a művészetekben és a művészetelméleti gondolkodásban fontos szerepet kap, de amint az lenni szokott, bizonyos társadalmi körülmények, tudományos eredmények elő‘térbe tolhatnak egyes jelenségeket, melyek azután valamely sajátos irányba koncentrálják a figyelmet. A XX. században több ilyen figyelemirányító paradigmaváltás követte egymást: a század elejétő‘l az általános nyelvészet és a filozófia közreműködésével a kultúrában kibontakozó „nyelvi fordulatot” a század utolsó harmadában – többek között éppen a mozgóképkultúra és vizuális technológiák fejlő‘désének köszönhető‘en – a „képi fordulat” követte, hogy azután az ezredfordulót már a fenomenológia újbóli felvirágzásának és a kognitív tudományok bizonyos új eredményeinek hatására a „testi fordulat” (corporeal turn) idő‘szakaként írhassuk le.

Utóbbi paradigmaváltáshoz a film számos szállal kötő‘dik. A filmtudomány fontos szereplő‘i voltak a hetvenes évek második felétő‘l azok a feminista kritikusok, akik a nő‘i test ábrázolásának kritikáján keresztül a testi fordulat elő‘készítő‘inek tekinthető‘k. Emellett az 1990-es évektő‘l a filmtudományban két irány kezdett felerő‘södni: a Merleau-Ponty munkásságát újraértelmező‘ fenomenológiai megközelítés, valamint a kognitív tudomány eredményeinek segítségével a mozgóképtudományt új, természettudományos alapokra helyezni szándékozó kognitív filmelmélet. A fenomenológiai hagyomány a testi érzékelés komplexitásának, a műalkotás anyagi vonatkozásainak elő‘térbe helyezésével, a kognitív tudomány pedig többek között a kogníció testi beágyazottságának elképzelésével (embodied mind) járult hozzá ahhoz, hogy a filmtudományban a testi érzékek, a befogadás mint testi élmény az érdeklő‘dés elő‘terébe kerüljön.

Ugyanakkor a 3D-filmmel kapcsolatos kortárs kísérletek és sikerek arra is felhívják a figyelmet, hogy a filmművészet és filmipar törekvései és a tudomány érdeklő‘dése ezúttal sem különíthető‘ el egymástól, hiszen a 3D-technológia lényegét tekintve az emberi érzékelés kutatásával, minél jobb megértésével legalább olyan szoros kapcsolatban áll, mint azzal, hogy új trükkökkel próbálja meg visszahódítani a fizető‘ néző‘ket.

Összeállításunkban az elméleti, történeti kereteket felvázoló bevezető‘ szöveget követő‘en olyan írások kerültek egymás mellé, melyek a testhez kapcsolódó, sokszínű megközelítések változatos formáit képviselik. Két alapvető‘ tendenciát azért elkülöníthetünk bennük: az összeállítás első‘ felében olyan szövegeket közlünk, melyek a testet mint a kifejezés eszközét, mint kulturális szimbólumot, sajátos kifejezési felületet elemzik, tehát a filmben megjelenő‘ testekkel foglalkoznak. Az összeállítás második felében pedig a befogadói élmény testiségére, vagyis a testben kiváltott hatásokra helyező‘dik át a hangsúly a haptikus vizualitás kérdésének felvetésén keresztül.

A filmi testeknek és a testi filmeknek szentelt összeállításunk reményeink szerint hozzásegítheti az olvasót ahhoz, hogy a kézben tartott miniatűr képernyő‘k és a 3D-ben támadó óriásvásznak végletei között létrejövő‘ filmélmények korában a testek jelentő‘ségével és jelentésteliségével is számot vessen.

Szerzők


Impresszum


Szerkesztőbizottság: Bíró Yvette / Gelencsér Gábor / Hirsch Tibor / Kovács András Bálint • Szerkesztik: Margitházi Beja / Vajdovich Györgyi / Varga Balázs / Vincze Teréz
Felelős szerkesztő: Vajdovich Györgyi Szerkesztőségi munkatárs: Jordán Helén A weboldal Magazin rovatát szerkeszti: Milojev-Ferkó Zsanett

E-mail: metropolis [kukac] metropolis.org.hu • Tel.: 06-20-4832523 (Jordán Helén)Metropolis a facebook-on: www.facebook.com/pages/Metropolis/99554613940

Terjesztés: Holczer Miklós • Tel.: 06-30-932-8899 • e-mail: emholczer [kukac] gmail.com
Előfizetés: Előfizetés ára egy évre (4 szám): 4000 Ft (postai kézbesítéssel: 6500 Ft). Előfizetési szándékát a metropolis [kukac] metropolis.org.hu e-mailcímen jelezze!

Kiadja: Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány (KDKKA) • 1082 Bp., Horváth Mihály tér 16. • Felelős kiadó: Varga Balázs • Számlaszámunk: OTP 11742001-20034845 ISSN 1416-8154 (Nyomtatott) ISSN 1417-3751 (Online)

A Metropolis megjelenését támogatja: NKA (Nemzeti Kulturális Alap), Petőfi Kulturális Ügynökség, ELTE Folyóiratfejlesztési Alap, olvasóink 1%-os felajánlásaikkal

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

PHPSESSID
PHP belső használatára. Session azonosító, csak a böngésző bezárásáig él.

gtc_lang
Az oldal megjelenési nyelve. Az oldalon ez mindig HU értékű. Az adminisztrációs rendszer használja. 1 hónapos lejáratú.

gtc_gdpr
GDPR elfogadási állapot, 3 hónapos lejárat.

GTC_ENTITY_user
Regisztrált felhasználóknak: ha be vagy jelentkezve hosszú távra, akkor ez egy egyedi azonosítót tartalmaz, amivel a felhasználó minden böngészőmegnyitáskor (vagy session lejáratkor) visszajelentkeztethető. Ezen az oldalon nincs regisztráció.

Az oldal nem használ semmiféle speciális, felhasználók bármilyen adatát érintő sütit, csak olyat, ami az oldal működéséhez szükséges, ezekben személyes adatot nem tárolunk.

Amennyiben a jövőben mégis használnánk marketing célú sütiket, annak listája itt lesz olvasható, és a "Marketing cookie-k" bepipálásával fogadható majd el.