Orosz Anna Ida

Magyar animáció – Válogatott bibliográfia


Könyvek, monográfiák, tanulmány­kötetek

Bernáth László – Matolcsy György – Szluka Emil (eds.): Magyar rövidfilm művészet. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1972.

Breuer János et al (eds.): Az animációs rövidfilm helyzete. Budapest: Pannónia Filmstúdió, 1977.

Dizseri Eszter: Kockáról kockára. A magyar animáció krónikája 1948–1998. Budapest: Balassi Kiadó, 1999.

Dizseri Eszter: És mégis mozog… Az animáció magyar mesterei. A kezdetek. Budapest: Balassi, 2006.

Dizseri Eszter: A kecskeméti rajzfilmstúdió. Az animáció magyar műhelyei. Budapest: Balassi, 2009.

Féjja Sándor: Holnap nyolcéves leszek. Az egész estés filmanimációról. Budapest: Quality Film, 1994.

Horányi Özséb – Matolcsy György (eds.): Tanulmányok a magyar animációs filmről. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1975.

Iványi-Bitter Brigitta: Kovásznai. Budapest: Vince Kiadó, 2010.

Dr. Matolcsy György – Sarkadi Ilona (eds.): Válogatott tanulmányok a magyar animáció történetéből I–II. Budapest: Pannónia Film Rajz- és Animációs Stúdió, 1980. 

Macskássy Katalin – Orosz Anna Ida – Orosz Márton (eds.): Macskássy Gyula. Animációsfilm-rendező, tervezőgrafikus, a magyar rajzfilmgyártás megteremtője. Budakeszi: Utisz Grafikai Stúdió – Budapest: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, 2013.

M Tóth Éva: Animare necesse est... Kaposvár– Budapest: Kaposvári Egyetem Művészeti Fő‘iskolai Kar – Pannóniafilm Kft., 2004.

M Tóth Éva: Aniráma. Animációs mozgóképtörténet. Budapest: Kortárs Kiadó, 2010.

M Tóth Éva – Kiss Melinda: Animációs mozgóképtörténet II. A magyar animációs művészet története. Budapest: Typotex Kiadó, 2014. http:www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0010_m_toth_eva_mozgokeptortenet_2/index.html (utolsó letöltés dátuma: 2016. 03. 31.)

Orosz Márton: Vissza a szülő‘földre! Világhíres és felfedezésre váró magyar származású művészek az animációs film korai történetében. Kecskemét: Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, 2011.

Orosz Márton: Életre kelt (film)kísérletek. Az avantgárd első‘ mozija. Budapest: Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, 2014.

Szemadám György: Jankovics Marcell rajzfilmrendező. Budapest: Corvina, 1987.

Szoboszlay Péter: A rajzfilm. Műhelytitkok. Budapest: Corvina Kiadó, 1977.

Vásárhelyi István: Trükkfilm. Rajz – árny – báb. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1962.

Zágon Bertalan (ed.): Az animációs film. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, 1978.

Tanulmányok, összefoglaló írások, interjúk

Antal István: Fiatalok műterme. Filmkultúra (1978) no. 3. pp. 81–86.

Antal István: Lélektörténetek. Elmélkedés Macskássy Katalin rövidfilmjeiről. Filmkultúra (1986) no. 10. pp. 41–45.

Bányai Gábor: Háromperces valóságtól az egészestés mesevilágig, avagy hosszú film, rövid mondandó, avagy filmművészet vagy filmgyártás. Kerekasztal-beszélgetés a Pannónia Filmstúdióban az animációs filmről. Filmkultúra (1984) no. 5. pp. 61–73.

Bernáth László: Művészi sokszínűség – egységes társadalmi feladat. Beszélgetés a Pannónia Rajzfilmstúdióban. Filmkultúra (1974) no. 2. pp. 65–73.

B. Varga Zsuzsa: Van-e magyar rajzfilmiskola? Három rajzfilmrendező válasza. Filmvilág (1971. december 1.) pp. 12–14.

Dániel Ferenc: A jelenlét animációja. Szoboszlay Péter filmjeiről. Filmkultúra (1984) no. 9–10. pp. 97–112.

Dávid Gábor Csaba: Egyén és hatalom. Szoboszlay Péter animációiról. In: Dániel Ferenc (ed.): Kortársunk a film. Budapest: Múzsák Közművelő‘dési Kiadó, 1984. pp. 192–205.

Erdély Miklós: Az elszabadult vonal. Jegyzetek a magyar rajzfilm stílustörekvéseiről. Filmkultúra (1972) no. 1–2. pp. 47–51. Újraközölve In: Erdély Miklós – Peternák Miklós (ed.) A filmről. filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, kritikák: válogatott írások II. Budapest: Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám – Intermedia, 1995. pp. 105–112.

Erdély Miklós: Az ember jele. Tanulmány a Pannónia Filmstúdió animációs filmjeiről, 1972–1979. In: Erdély Miklós – Peternák Miklós (ed.) A filmről. filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, kritikák: válogatott írások II. Budapest: Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám – Intermedia, 1995. pp. 203–213.

Erdélyi Z. Ágnes, Antal István: Rajz és animációs filmművészetünk – Négy rendező‘ a műfajról, lehetőségeiről. Filmkultúra (1978) no. 3. pp. 64–73.

Féjja Sándor: A felszabadulás utáni animációs film első‘ korszaka 19451960. Budapest: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Könyvtára, Kézirattár, 1980.

Féjja Sándor: Magyar animációs játékfilmtörténet. Budapest: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Könyvtára, Kézirattár, 1990.

Féjja Sándor: A magyar animációs film története III. Budapest: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Könyvtára, Kézirattár, 1996.

Fleischer Mari: A magyar animációs film 1964-ben. Budapest: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Könyvtára, Kézirattár, 1965.

Fleischer Mari: Vázlat az animációs film fejlődéstörténetéhez. Budapest: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Könyvtára, Kézirattár, 1968.

Fleischer Mária: A magyar animációs film útja. Rajz-, báb-, tárgymozgatott-, kivágott síkfigurás-, árnyjáték-, stb. filmek. Budapest: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Könyvtára, Kézirattár, 1969.

Fleischer Mária: Napjaink animációs filmművészete. Budapest: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Könyvtára, Kézirattár, 1972.

Gerencsér Péter: A Kiskakas előtt. A korai magyar animációs reklámfilm transznacionális megközelítésben. Metropolis 19 (2015) no. 3. pp. 24–44.

Görgey Gábor: A rajzfilm „boldog madárnyelve”. Jegyzetek a magyar animációs filmről. (1969) no. 3. pp. 28–32.

Hirsch Tibor: Az animációs film és a dokumentarizmus kapcsolatának lehetőségei. Budapest: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Könyv­tára, Kézirattár, 1982.

Horváth Olivér: Gomba a krumplilevesben. Kedvcsináló a pszichedelikus szociográfiához. Prae.hu. (2007. 10. 27.) http:www.prae.hu/prae/articles_ny.php?aid=815 (utolsó letöltés dátuma: 2016. 02. 20.)

Horváth Olivér: A városligeti Disneyland. Apertúra Magazin (2010. 05. 02.) http:magazin.apertura.hu/film/a-varosligeti-disneyland/864/ (utolsó letöltés dátuma: 2016. 03. 31.)

Iványi-Bitter Brigitta: Az analóg animált film laboratóriuma. In: Gelencsér Gábor (ed.). BBS 50. A Balázs Béla Stúdió 50 éve. Budapest: Műcsarnok – Balázs Béla Stúdió, 2009. pp. 175–189.

Iványi-Bitter Brigitta: Filmszakadás? Képzőművészeti animáció Magyarországon. Műértő‘ (2007) no. 5. pp. 4–5.

Iványi-Bitter Brigitta: Köldöknézés és üstökösök – körkép a magyar animációról (Vitaindító cikk). Műértő‘ (2008) no. 5. pp. 12–14.

Kárpáti György: A magyar animáció és az aranykor. Tisztelgés Dargay Attila és Nepp József munkássága előtt. Filmtett Online (2006) http:www.filmtett.ro/cikk/2547/tisztelges-dargay-attila-es-nepp-jozsef-munkassaga-elott (utolsó letöltés dátuma: 2016. 03. 31.)

Kolozsi László: Rajzolok ide egy rendőrt. Beszélgetés a magyar animációról. Filmvilág (2007) no. 8. pp. 36–39.

Lendvai Erzsi: A magyar animációs film. Filmkultúra Online (1998) http:www.filmkultura.hu/regi/articles/essays/anim.hu.html (utolsó letöltés dátuma: 2016. 02. 20.)

Macskássy Kati: A rajzos trükkfilm szabadsága. Utóhang Az animáció története című tévésorozathoz. Filmvilág (1983) no. 12. pp. 60–62.

Margitházi Orsolya: A magyar rajzfilmművészet – Az animációs film története 4/3. Filmtett Online (2002) http:www.filmtett.ro/cikk/1439/az-animacios-film-tortenete-4-3 (utolsó letöltés dátuma: 2016. 03. 31.)

Matolcsy György: Rajzfilmgyártásunk a felszabadulás óta. In: Homoródy József (ed.): A magyar film húsz éve 1945–1965. Budapest: Magvető‘, 1965. pp. 193–205.

Matolcsy György: A magyar animációs film. Előzmények és gondok. Filmkultúra (1972) no. 1–2. pp. 44–46.

Matolcsy György: Vázlatok a magyar animációs film történetéhez. In: Gombár József et al. (eds.): A magyar film három évtizede. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum – MOKÉP, 1978. pp. 143–155.

Mezei Ottó: Történelmi határeset. Kovásznai György munkásságáról. Kortárs (1999) no. 9. http:epa.oszk.hu/00300/00381/00028/mezei.htm (utolsó letöltés dátuma: 2016. 02. 20.)

Morton, Paul: Marcell Jankovics and Ferenc Rofusz: The Grand Master and the Enfant Terrible of Hungarian Animation. In: Csanád Nagypál (ed.): Fulbright Student Conference Papers. Academic Years 2007/2008, 2008/2009. Budapest: Hungarian-American Commission for Educational Exchange, 2010. pp. 61–78. http:www.fulbright.hu/book5/paulmorton.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2016. 03. 31.)

M. Tóth Géza: Az animációs film helye és szerepe a médiaoktatásban. Iskolakultúra (1998) no. 8 pp. M3-M19.

Orosz Anna Ida: Testetlen hangok. A (magyar) animációs dokumentumfilmek hangi világáról. Prizma (2011) no. 2. pp. 84–91.

Orosz Anna Ida: Lerajzolt hétköznapok. A 60–70-es évek magyar animációs dokumentumfilmjeiről. Metropolis 19 (2015) no. 3. pp. 60–73.

Orosz István: Rajzfilm=mesefilm. Mozgó Világ (1982) no. 12. pp. 64–66.

Orosz Márton: A kép lelke, avagy az animáció diadala. Artmagazin (2010) no. 4. pp. 30–35.

Orosz Márton: Futurista filmutópiák. Az avantgárd animációs film magyar vonatkozású kapcsolatai. Magyar Műhely (2010) pp. 46–57.

Orosz Márton: Kommersz spektákulum vagy avantgárd utópia? Elfelejtett úttörő‘k a magyar animáció őskorából. Metropolis 19 (2015) no. 3. pp. 8–22.

Palotai János: Kreativitás felsőfokon. Harminc éves a magyarországi animációs filmes oktatás. Filmvilág (2011) no. 8. pp. 42–43.

Perneczky Géza: Kovásznay György rajzfilmjeiről. Filmkultúra (1966) no. 7–8. pp. 39–46.

P. Szűcs Julianna: Az animációs művészet önállósága. Képző‘művészet és film a mai magyar animációs filmekben. Filmkultúra (1978) no. 3. pp. 74–80.

P. Szűcs Julianna: A karikatúra-látásmód és a magyar animáció. Filmkultúra (1981) no. 5. pp. 68–75.

Szemadám György: Fehér zászlóval. Macskássy Kati filmjeiről két tételben. Filmvilág (1986) no. 8. pp. 55–59.

Szilvássy Orsolya: Üzenet a múltból és a jövő‘bő‘l. Irónia és intertextualitás A Mézga családban. Médiakutató (2012) no. 4. pp. 89–97.

Tóth András György: Szaggatott vonal. Helyzetjelentés a magyar rajzfilmről. Filmvilág (1998) no. 8. pp. 22–27.

Varga Zoltán: A játék komolysága – Szoboszlay Péter animációi. Filmvilág (2005) no. 10. pp. 31–34.

Varga Zoltán: A kiskakas és a pegazus. Macskássy Gyula filmjei. Filmvilág (2012) no. 5. pp. 24–25. 

Varga Zoltán: Rágcsálók és négylábúak a bűn nyomában. A bűnügyi műfajok megjelenése amerikai, magyar és német animációs filmekben. Apertúra (2013) no. 4. (nyár) http:uj.apertura.hu/2013/nyar/varga-ragcsalok-es-negylabuak-a-bun-nyomaban-a-bunugyi-mufajok-megjelenese-amerikai-magyar-es-nemet-animacios-filmekben/ (utolsó letöltés dátuma: 2016. 03. 31.)

Varga Zoltán: Vörössel festett láncok. Ezópuszi beszédmód a magyar animációban. Filmvilág (2014) no. 6. pp. 38–40. 

Varga Zoltán: Szavakból rajzolt mozgóképek. Magyar irodalmi művek animációs adaptációi. Új Nautilus (2012. 05. 25.) http:ujnautilus.info/varga-zoltan-szavakbol-rajzolt (2016. 03. 31.)

Varga Zoltán: Vázlat a Pannónia Filmstúdió animációs filmgyártásáról 1959–1989 között. Filmtett Online (2015. 06. 16.) http:www.filmtett.ro/cikk/3963/vazlat-a-pannonia-filmstudio-animacios-filmgyartasarol-1959-1989-kozott (utolsó letöltés dátuma: 2016. 03. 31.)

Varga Zoltán: Huszonnégy kocka mese másodpercenként. Változatok a mesefilmre az egészestés magyar rajzanimációban. Metropolis 19 (2015) no. 3. pp. 46–59.

Szerzők


Impresszum


Szerkesztőbizottság: Bíró Yvette / Gelencsér Gábor / Hirsch Tibor / Kovács András Bálint • Szerkesztik: Margitházi Beja / Vajdovich Györgyi / Varga Balázs / Vincze Teréz
Felelős szerkesztő: Vajdovich Györgyi Szerkesztőségi munkatárs: Jordán Helén A weboldal Magazin rovatát szerkeszti: Milojev-Ferkó Zsanett

E-mail: metropolis [kukac] metropolis.org.hu • Tel.: 06-20-4832523 (Jordán Helén)Metropolis a facebook-on: www.facebook.com/pages/Metropolis/99554613940

Terjesztés: Holczer Miklós • Tel.: 06-30-932-8899 • e-mail: emholczer [kukac] gmail.com
Előfizetés: Előfizetés ára egy évre (4 szám): 4000 Ft (postai kézbesítéssel: 6500 Ft). Előfizetési szándékát a metropolis [kukac] metropolis.org.hu e-mailcímen jelezze!

Kiadja: Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány (KDKKA) • 1082 Bp., Horváth Mihály tér 16. • Felelős kiadó: Varga Balázs • Számlaszámunk: OTP 11742001-20034845 ISSN 1416-8154 (Nyomtatott) ISSN 1417-3751 (Online)

A Metropolis megjelenését támogatja: NKA (Nemzeti Kulturális Alap), Petőfi Kulturális Ügynökség, ELTE Folyóiratfejlesztési Alap, olvasóink 1%-os felajánlásaikkal

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

PHPSESSID
PHP belső használatára. Session azonosító, csak a böngésző bezárásáig él.

gtc_lang
Az oldal megjelenési nyelve. Az oldalon ez mindig HU értékű. Az adminisztrációs rendszer használja. 1 hónapos lejáratú.

gtc_gdpr
GDPR elfogadási állapot, 3 hónapos lejárat.

GTC_ENTITY_user
Regisztrált felhasználóknak: ha be vagy jelentkezve hosszú távra, akkor ez egy egyedi azonosítót tartalmaz, amivel a felhasználó minden böngészőmegnyitáskor (vagy session lejáratkor) visszajelentkeztethető. Ezen az oldalon nincs regisztráció.

Az oldal nem használ semmiféle speciális, felhasználók bármilyen adatát érintő sütit, csak olyat, ami az oldal működéséhez szükséges, ezekben személyes adatot nem tárolunk.

Amennyiben a jövőben mégis használnánk marketing célú sütiket, annak listája itt lesz olvasható, és a "Marketing cookie-k" bepipálásával fogadható majd el.