Magyar film 1939–1945 – Válogatott bibliográfia


Átfogó kötetek, filmtörténetek

Balogh Gyöngyi – Gyürey Vera – Honffy Pál: A magyar játékfilm története a kezdetektő‘l 1990-ig. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2004. Ch. A melodráma kora pp. 50–61.

Borsos Árpád: A mozi mint innováció magyarországi elterjedése, a hálózat alakulásának földrajzi jellemző‘i napjainkig. Pécs: PTE TTK Földtud. Doktori Isk.: Publikon Kiadó, 2009.

Castiglione Henrik – Székely Sándor (eds.): Filmlexikon. Budapest: Mercantil, 1941.

Hamar Péter: Móricz Zsigmond művei a filmvásznon. Nyíregyháza: Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület Kiadó, 2011.

Juhász István: Színház a moziban. Budapest: Athenaeum Könyvkiadó, 2002.

Juhász István: Kincses magyar filmtár 1931–1944. Az eredeti forgatókönyvbő‘l 1931 és 1944 között létrejött hazai mozgóképekrő‘l. Pomáz: Kráter, 2007.

Kelecsényi László: A magyar hangosfilm hét évtizede 1931–2000. Hyppolittól Werckmeisterig. Budapest: Palatinus, 2003.

Kő‘háti Zsolt (ed.): A magyar film olvasókönyve (1908–1943). Szöveggyűjtemény. Budapest: Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2001.

Mudrák József – Deák Tamás: Magyar hangosfilm lexikon 1931–1944. Máriabesnyő‘–Gödöllő‘: Attraktor, 2006.

Nemeskürty István: A magyar film története (1912–1963). Budapest: Gondolat, 1965. Ch. Fegyverek ő‘rzik a múzsát. pp. 153–188.

Nemeskürty István: A meseautó utasai. A magyar filmesztétika története 1930–1948. Budapest: Magvető‘, 1965. Ch. A háborús évek. pp. 129–242.

Nemeskürty István: A képpé varázsolt idő‘. Budapest: Magvető‘, 1983. Ch. A háború vakablakai mögött. pp. 503–510.; Ch. A fokozott állami irányítású, átszervezett magyar filmgyártás 1939–1941. pp. 511–576.; Ch. A magyar film a háborúban 1942–1944. pp. 577–634.

Pintér Judit – Záhonyi-Ábel Márk (eds.): Ember a havason. Sző‘ts István 100. Budapest: Kosztolányi Dezső‘ Kávéház Kulturális Alapítvány, 2013.

Rosselli, Alessandro: Amikor a Cinecitta magyarul beszélt. Magyarok az olasz filmművészetben (1925– 1945). Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2005. 

Sándor Tibor: őrségváltás. A magyar film és a szélső‘jobboldal a harmincas-negyvenes években. Tanulmányok, dokumentumok. Budapest: Magyar Filmintézet, 1992.

Sándor Tibor: őrségváltás után. Zsidókérdés és filmpolitika 1938–1944. Budapest: Magyar Filmintézet, 1997.

Strausz Péter: Kamarák a két világháború közötti Magyarországon. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2008.

Szalay Károly: A geg nyomában. Budapest: Magvető‘, 1972. Ch. II. A magyar filmvígjáték karaktere I. – Eszmék, művek, alkotók. pp. 169–325.; Ch. III. A magyar filmvígjáték karaktere II. – Komikus szerkezetek és komikus elemek pp. 329–416.

Varga Balázs (ed.): Magyar Filmográfia. Játékfilmek 1931–1998. Budapest: Magyar Filmintézet, 1999.

 

Cikkek, tanulmányok

 

Balogh Gyöngyi–Király Jenő‘: A magyar film állócsillaga – Hamza D. Ákos: Szíriusz. Filmkultúra (1987) no. 12. Hamza D. Ákos összeállítás. pp. 6–27.

Balogh Gyöngyi: Nevető‘ és síró polgári mozi. Kultúra és közösség (1990) no. 2. pp. 92–113.

Balogh Gyöngyi: History of the Hungarian Film from the beginning until 1945.

http:www.filmkultura.hu/regi/2000/articles/essays/balogh.en.html (utolsó letöltés dátuma: 2013. 12. 8.)

Benke Attila: Hazatérések. Házasság és család válsága az 1939–1945 közti magyar családi melodrámákban. Metropolis 17 (2013) no. 2. pp. 28–49.

Czakó Ágnes: Andre de Toth magyar filmjei. Filmkultúra (1988) no. 1. André de Toth összeállítás. pp. 69–74.

Czakó Ágnes: A kúriáktól a cselédsorig. A magyar falu az 1945 elő‘tt készült magyar filmekben. Filmkultúra (1988) no. 3. pp. 70–75.

Fazekas Máté: Tudományos-fantasztikus lakmuszpapírjaink. A magyar science fiction film.  Metropolis (2010) no. 1. Magyar műfaji film. pp. 56–65.

Frey, David S.: Aristocrats, Gypsies, and Cowboys All. Film Stereotypes and Hungarian National Identity in the 1930s. Nationalities Papers (2002) no. 3. pp. 383–401.

Frey, David S.: Just What is Hungarian? Concepts of National Identity in the Hungarian Film Industry 1931–1944. In: Judson, Pieter M.–Rozenblitz, Marsha L. (eds.): Constructing Nationalities in East Central Europe. Oxford: Berghahn, 2005. pp. 203–222.

Frey, David S.: Competitor or Compatriot? Hungarian Film in the Shadow of the Swastika, 1933–44. In: Vande Winkel, Roel–Welch, David (eds.): Cinema and the Swastika. The International Expansion of Third Reich Cinema. New York: Palgrave Macmillan, 2007. pp. 159–171.

Frey, David S.: ‘Why We Fight’ Hungarian Style. War, Civil War, and the Red Menace in Hungarian Wartime Feature Film. Kinokultura

 http:www.kinokultura.com/specials/7/frey.shtml (utolsó letöltés dátuma: 2013. december 8.)

Hámori Péter: Kísérlet egy „Propagandaminisztérium” létrehozására Magyarországon. A Miniszterelnökség V. Társadalompolitikai Osztályának története (1938– 1941). Századok (1997) no. 2. pp. 353–382.

Karcsai Kulcsár István: „őrségváltás” után. „Népi film” 1939–1944. Filmkultúra (1985) no. 11. pp.14–24.

Karcsai Kulcsár István: Hamza D. Ákos útja. Filmkultúra (1987) no. 12. Hamza D. Ákos összeállítás. pp. 3–6.

Kozma Miklós: Hozzászólás a játékfilmgyártás válságához. (Magyarság, 1939. július 9., 11.) In: Kozma Miklós: Cikkek, nyilatkozatok 1921–1939. Budapest: A szerző‘ kiadása, 1939. pp. 358–374.

Kurutz Márton: A filmet összeállította: Farkas Zoltán – Történetét elmondja: Puzsér Ontika. Filmkultúra (1994) no. 11. pp. 12–14.

Kurutz Márton: Pergő‘ képek. A magyar amatő‘rfilmélet rövid története. Metropolis (1999) nyár. Forgács Péter. pp. 92–101.

Lakatos Gabriella: A magyar félbűnfilm. Bűnügyi műfajok 1931 és 1944 között. Metropolis 17 (2013) no. 2. pp. 50–66.

Manchin, Anna: Imagining Modern Hungary Through Film: Debates on National Identity, Modernity and Cinema in Early Twentieth-Century Hungary. In: Biltereyst, Daniel–Maltby, Richard–Meers, Philippe (eds.): Cinema, Audiences and Modernity: New Perspectives on European Cinema History. London: Routledge, 2012. pp. 64–80.

Mozgófényképező‘k a múltból. Pergő‘ Képek (2007) no. 26. pp. 4–9.

Muhi Klára: Összeszedni a szétdobált világot. Radványi Géza. Filmvilág (2008) no. 1. pp. 12–15.

Nemeskürty István: Valaki Európában. Radványi Géza első‘ négy filmje: 1940–1941. Filmvilág (1979) no. 12. pp. 8–9.

Nemeskürty István: Az Értő‘l az Óceánig – Sző‘ts István életműve és hatása a magyar filmművészetre. Filmkultúra (1990) no. 1. Sző‘ts István összeállítás. pp. 5–16.

Pápai Zsolt–Varga Balázs: Hollywoodon innen és túl. Bevezető‘ a magyar műfaji film összeállításhoz. Metropolis (2010) no. 1. pp. 8–22.

Ruprech Dániel: A kétarcú rendező‘. Tóth Endre / André de Toth. Filmvilág (2011) no. 4. pp. 22–26.

Sándor Tibor: A kultúrfölény fogságában. Trianon-dramaturgia. Filmvilág (2005) no. 4. pp. 33–35.

Sándor Tibor: Urak és parasztok – viták és mítoszok. Középosztály-problémák és az ő‘rségváltás kérdése a harmincas-negyvenes évek magyar játékfilmjeiben. Budapesti negyed no. 16–17. (1997/2–3.) http:epa.oszk.hu/00000/00003/00014/sandor.htm Utolsó letöltés dátuma: 2013. 06. 30.

Skaper Brigitta: Magyar filmsztárok a két világháború közötti Magyarországon. Médiakutató (2008) no. 3. pp. 111–122.

Stő‘hr Lóránt: Az Óperenciás-tengeren is túl. A magyar filmkánon az angolszász filmkönyvek tükrében. Metropolis (2009) no. 3. pp. 104–118.

Sző‘ts István-összeállítás. Metropolis 2 (1998) nyár, pp. 71–130.

Vajdovich Györgyi: A magyar film 1939 és 1945 között. Metropolis 17 (2013) no. 2. pp. 6–10.

Vajdovich Györgyi: Ideológiai üzenet az 1939–1944 közötti magyar filmekben. A magyar „népi film”. Metropolis 17 (2013) no. 2. pp. 68–76.

Vajdovich Györgyi: „Az egyszerű néző‘ cirkuszi szórakozása”. Az 1931 és 1945 közötti magyar filmek megjelenítése a magyar filmtörténeti monográfiákban. Metropolis (2009) no. 3. pp. 46–57.

Varga Balázs: Benne lenne? Magyar filmtörténeti toplisták és a kanonizáció kérdései. Metropolis (2009) no. 3. pp. 32–44.

Záhonyi-Ábel Márk: Külföldi filmek a Horthy-korszak Magyarországán. In: Feitl István (ed.): Nyitott/zárt Magyarország. Politikai és kulturális orientáció 1914–1949. Budapest: Napvilág Kiadó, 2013. pp. 232–247.

Záhonyi-Ábel Márk: Magyar filmes intézményrendszer 1938–1944. Metropolis 17 (2013) no. 2. pp. 12–27.

 

Életrajzok, visszaemlékezések

 

Bános Tibor: Jávor Pál. Budapest: Gondolat, 1978.

Bános Tibor: Jávor Pál. Budapest: Athenaeum 2000 Kiadó, 2001.

B. Jánosi Gyöngyi (ed.): Képek fekete-fehérben. Hamza D. Ákos a magyar filmművészetben. Jászberény: Hamza Múzeum Alapítvány, 2000. [Benne: Balogh Gyöngyi: Ecsettő‘l a kameráig. (Hamza D. Ákos filmes pályafutása.) pp. 9–21.]

Dizseri Eszter: Zsindelyné Tüdő‘s Klára. Életrajz dokumentumokban 1895–1980. Budapest: Kálvin János Kiadó, 1994.

Gajdó Tamás (ed.): Dívák, primadonnák, színésznő‘k: Jászai Mari, Fedák Sári, Karády Katalin. Katalógus. Budapest: Ernst Múzeum, 2003.

Gál Róbert: Latyi. Legenda és valóság. Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2012.

Dr. Góg Laura: Tolnay Klári szerepei színpadon és filmen. Csongrád: Raszter, 2012.

Karády Katalin: Hogyan lettem színésznő‘? Budapest: [Wanner], 1941.

Karády Katalin: Hogyan lettem színésznő‘? Vallomások. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989.

Kelecsényi László: Karády Katalin. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1984.

Kelecsényi László: Karády 100. Budapest: Noran Libro Kiadó, 2010.

Király Jenő‘: Karády mítosza és mágiája. Budapest: Háttér Lap- és Könyvkiadó, 1989.

Kő‘háti Zsolt: Tolnay Klári. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1979.

Lévai Béla: Visszapillantásaim a magyar filmre 1925–1950. Budapest, 1964. Kézirat. MaNDA Ké. 392/9.

Molnár Gál Péter: A Latabárok. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, 1982.

Molnár Gál Péter: A Páger-ügy. Budapest: PLKV, 1988.

Mudrák József: Volt egyszer egy filmsztár… Szilassy László élete. Máriabesnyő‘–Gödöllő‘: Attraktor, 2008.

Nádasy László (ed.): Radványi-portré: Egy film dokumentumai. Budapest: Múzsák–MAFILM, 1983.

Ormos Mária: Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós. Pokoljárás a médiában és a politikában (1919–1941) I–II. Budapest: PolgART, 2000.

Párkány László: Tolnay Klári – Egyes szám első‘ személyben. Budapest: Minerva, 1988.

Párkány László: Tolnay Klári – Egyes szám első‘ személyben. Budapest: Codex Print Kiadó és Nyomda Kft., 1999.

Párkány László: Turay Ida – Egyes szám első‘ személyben. Budapest: Editorg, 1989.

Párkány László: Turay Ida – Egyes szám első‘ személyben. Budapest: 3G Galéria, 2007.

Pintér Judit–Zalán Vince (eds.): Sző‘ts István: Szilánkok és gyaluforgácsok. Egybegyűjtött írások. Budapest: Osiris Kiadó, 1999. [Benne: Életrajzi feljegyzések. pp. 9–107.; Röpirat a magyar filmművészet ügyében. pp. 109-156.]

Pusztaszeri László: Karády és Ujszászy. Párhuzamos életrajz történelmi háttérrel. Budapest: Kairosz Könyvkiadó, 2008.

Pusztaszeri László: Szép magyar élet. Szeleczky Zita pályaképe. Budapest: Kairosz Könyvkiadó, 2011.

Vári Rezső‘: Emlékiratok a magyar filmrő‘l. Budapest, 1963. Kézirat. MaNDA Ké. 162.

 

Helytörténet

 

Berta Ferenc: A szolnoki mozgófénykép-mutatvány. Fejezetek a mozi történetébő‘l. In: Zádorné Zsoldos Mária (ed.): Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 17. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2002. pp. 37–82.

Fári Irén–Szerdahelyi Péterné: A szegedi mozik a két világháború között. In: Zombori István (ed.): A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Historica 13. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2010. pp. 377–396.

Gila János: A vándormozitól a hírös filmig. Bács-Kiskun megye mozitörténete 1899-tő‘l 1990-ig. Kecskemét: Kecskeméti Lapok Kft., 2008. (Magyar Múzsa Könyvek)

Hárs József: Az oroszlán elfordítja a fejét… Soproni filmtörténet 1896–1948. Sopron: Edutech Kiadó, 2000.

Kertész Károlyné Bárány Délibáb: Mozi Tapolcán. Tapolca: Tapolcai Városszépítő‘ Egyesület, 1996. (Tapolcai füzetek 14.)

Kupán Árpád: A mozi évszázada Nagyváradon. Nagyvárad: Partiumi és Bánsági Műemlékvédő‘ és Emlékhely Társaság, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, 2007. (Partiumi füzetek 47.)

Lippenszky István: Pécs mozitörténete. s. l., s. a.

Skaper Brigitta: Fiam, mozit fogunk csinálni. A Pflumm család a mozgókép bűvöletében. Budapest: Pesterzsébeti Múzeum, 2011.

Sugár István: Az egri filmszínházak története 1900–1948. In: Kovács Béla (ed.): Archívum 8. A Heves Megyei Levéltár közleményei. Eger: Heves Megyei Levéltár, 1979. pp. 35–94.

Impresszum


Szerkesztőbizottság: Bíró Yvette / Gelencsér Gábor / Hirsch Tibor / Kovács András Bálint • Szerkesztik: Margitházi Beja / Vajdovich Györgyi / Varga Balázs / Vincze Teréz
Felelős szerkesztő: Vajdovich Györgyi Szerkesztőségi munkatárs: Jordán Helén A weboldal Magazin rovatát szerkeszti: Milojev-Ferkó Zsanett

E-mail: metropolis [kukac] metropolis.org.hu • Tel.: 06-20-4832523 (Jordán Helén)Metropolis a facebook-on: www.facebook.com/pages/Metropolis/99554613940

Terjesztés: Holczer Miklós • Tel.: 06-30-932-8899 • e-mail: emholczer [kukac] gmail.com
Előfizetés: Előfizetés ára egy évre (4 szám): 4000 Ft (postai kézbesítéssel: 6500 Ft). Előfizetési szándékát a metropolis [kukac] metropolis.org.hu e-mailcímen jelezze!

Kiadja: Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány (KDKKA) • 1082 Bp., Horváth Mihály tér 16. • Felelős kiadó: Varga Balázs • Számlaszámunk: OTP 11742001-20034845 ISSN 1416-8154 (Nyomtatott) ISSN 1417-3751 (Online)

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

PHPSESSID
PHP belső használatára. Session azonosító, csak a böngésző bezárásáig él.

gtc_lang
Az oldal megjelenési nyelve. Az oldalon ez mindig HU értékű. Az adminisztrációs rendszer használja. 1 hónapos lejáratú.

gtc_gdpr
GDPR elfogadási állapot, 3 hónapos lejárat.

GTC_ENTITY_user
Regisztrált felhasználóknak: ha be vagy jelentkezve hosszú távra, akkor ez egy egyedi azonosítót tartalmaz, amivel a felhasználó minden böngészőmegnyitáskor (vagy session lejáratkor) visszajelentkeztethető. Ezen az oldalon nincs regisztráció.

Az oldal nem használ semmiféle speciális, felhasználók bármilyen adatát érintő sütit, csak olyat, ami az oldal működéséhez szükséges, ezekben személyes adatot nem tárolunk.

Amennyiben a jövőben mégis használnánk marketing célú sütiket, annak listája itt lesz olvasható, és a "Marketing cookie-k" bepipálásával fogadható majd el.