Vincze Teréz

Bevezető a Japán kapcsolatok összeállításhoz


 A jelen számunkban összeválogatott tanulmányok közreadásával a Metropolis több hagyományát is folytatjuk. A távol-keleti filmkultúrák már több alkalommal kaptak szerepet lapunkban – így szenteltünk összeállítást Wong Kar-wai munkásságának, a bollywoodi filmgyártásnak, és legutóbb a kortárs dél-koreai filmnek is. Kifejezetten japán tematikával azonban most jelentkezünk elő‘ször. A távoli kultúrák és filmművészetek iránti megnövekedett nemzetközi érdeklő‘dés értelemszerűen összefügg a kulturális globalizációval, azonban az ilyen jellegű vállalkozások nagy száma korántsem jelenti, hogy elhárult volna az a veszély, hogy a távoli, a „másik” kultúrát valamiféle egzotizáló megközelítéssel dolgozzuk fel. Reményeink szerint az itt közreadott szövegeknek sikerül bebizonyítaniuk, hogy a „kultúrák közötti olvasás” nem kell, hogy szükségszerűen a nyugati néző‘pont dominanciáját tükrözze. Az idegen jelenségek iránti elmélyült érdeklő‘dés és kutatói elkötelezettség, ha természetesen fel nem is számolhatja a nyugati néző‘pontunkból adódó meghatározottságokat, lehető‘séget teremt arra, hogy a szerző‘k megszólaltassák a távoli kultúra saját hangját.

 

Számunk szerző‘i pedig ezúttal valamennyien fiatal kutatók és doktorandusz hallgatók, amivel a Metropolis azon hagyományát is folytatni kívánjuk, hogy lehető‘séget teremtünk az új kutatónemzedékek megszólalására. Ezúttal mindennek megvalósítása érdekében a szám koncepciójának kialakításában is a Metropolisban megszokottól eltérő‘ stratégiát követtünk. Nem a szerkesztő‘k álltak ugyanis elő‘ egy konkrét koncepcióval arról, hogy hogyan szeretnék bemutatni egy lapszámban a japán film- és mozgóképkultúra jelenségeit, hanem arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen kép rajzolódik ki abból, ha fiatal kutatók már létező‘, folyamatban lévő‘ kutatásaiból válogatunk. Ez a megoldás lehető‘séget ad arra, hogy számunk segítségével ne csak közvetlenül a japán mozgóképkultúráról tudjunk meg valamit a közölt szövegeken keresztül, hanem a széttartó kutatói érdeklő‘dések által egyfajta metaolvasat is megjelenjen a Japánhoz fűző‘dő‘ kulturális viszonyunkról.

 

Azért is láttuk megfelelő‘nek összeállításunkhoz a Japán kapcsolatok címet, mert miközben tanúságát adja a meglévő‘, Japánhoz fűző‘dő‘ kutatói kapcsolatoknak a magyar filmtudományban, magukban a szövegekben is állandóan visszatérő‘ elem a kultúrák közötti kapcsolat kérdése. Benke Attila szövegében arra világít rá, hogy mennyire leegyszerűsítő‘ és helytelen pusztán a nyugati modernizmus irányából „visszafelé” olvasni a japán újhullám irányzatát, miközben bizonyos jegyeiben az jóval megelő‘zte egyes nyugati modernista mintázatok kialakulását. Jurdi Leila írása szintén a japán újhullám vizsgálatakor azt mutatja meg, hogy a nyugati szemmel talán pusztán csak extremitásnak tűnő‘ tematikus mintázatok (mint az incesztus ábrázolása), miként nyernek sajátos társadalomtörténeti értelmet a japán kultúrában. Fábics Natália írása a japán horrorfilmek amerikai remake-jeinek vizsgálatával arról tanúskodik, mennyire fontos megértenünk a rémület és borzongás mechanizmusai mögött megbújó társadalmi összefüggéseket ahhoz, hogy a remake-készítés sikerességének vagy sikertelenségének mechanizmusait megértsük. Végül Pusztai Beáta igen alapos elemzése az egész estés élő‘szereplő‘s tinivígjáték manga-feldolgozások narratívájának töredezettségérő‘l nemcsak a japán populáris kultúra sajátos médiaköziségébe nyújt elmélyült bevezetést, de a nyugati képregény-adaptációkkal kapcsolatos nézeteinket is új fénytörésbe állíthatja.

 

Szerzők


Impresszum


Szerkesztőbizottság: Bíró Yvette / Gelencsér Gábor / Hirsch Tibor / Kovács András Bálint • Szerkesztik: Margitházi Beja / Vajdovich Györgyi / Varga Balázs / Vincze Teréz
Felelős szerkesztő: Vajdovich Györgyi Szerkesztőségi munkatárs: Jordán Helén A weboldal Magazin rovatát szerkeszti: Milojev-Ferkó Zsanett

E-mail: metropolis [kukac] metropolis.org.hu • Tel.: 06-20-4832523 (Jordán Helén)Metropolis a facebook-on: www.facebook.com/pages/Metropolis/99554613940

Terjesztés: Holczer Miklós • Tel.: 06-30-932-8899 • e-mail: emholczer [kukac] gmail.com
Előfizetés: Előfizetés ára egy évre (4 szám): 4000 Ft (postai kézbesítéssel: 6500 Ft). Előfizetési szándékát a metropolis [kukac] metropolis.org.hu e-mailcímen jelezze!

Kiadja: Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány (KDKKA) • 1082 Bp., Horváth Mihály tér 16. • Felelős kiadó: Varga Balázs • Számlaszámunk: OTP 11742001-20034845 ISSN 1416-8154 (Nyomtatott) ISSN 1417-3751 (Online)

A Metropolis megjelenését támogatja: NKA (Nemzeti Kulturális Alap), Petőfi Kulturális Ügynökség, ELTE Folyóiratfejlesztési Alap, olvasóink 1%-os felajánlásaikkal

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

PHPSESSID
PHP belső használatára. Session azonosító, csak a böngésző bezárásáig él.

gtc_lang
Az oldal megjelenési nyelve. Az oldalon ez mindig HU értékű. Az adminisztrációs rendszer használja. 1 hónapos lejáratú.

gtc_gdpr
GDPR elfogadási állapot, 3 hónapos lejárat.

GTC_ENTITY_user
Regisztrált felhasználóknak: ha be vagy jelentkezve hosszú távra, akkor ez egy egyedi azonosítót tartalmaz, amivel a felhasználó minden böngészőmegnyitáskor (vagy session lejáratkor) visszajelentkeztethető. Ezen az oldalon nincs regisztráció.

Az oldal nem használ semmiféle speciális, felhasználók bármilyen adatát érintő sütit, csak olyat, ami az oldal működéséhez szükséges, ezekben személyes adatot nem tárolunk.

Amennyiben a jövőben mégis használnánk marketing célú sütiket, annak listája itt lesz olvasható, és a "Marketing cookie-k" bepipálásával fogadható majd el.