Szerkesztőség

Bevezető a Film és tér című összeállítás elé


A tér problematikája mind a művészetelméletben általában, mind az egyes ágazati esztétikákban rendre felmerül, és folyton újraértelmeződik. A filmelméletben sincs ez másképp. A mozgókép és a tér összefüggéseivel foglalkozó tanulmányok a filmelmélet meghatározó, sok szempontot érvényesítő és igen szerteágazó részterületét alkotják. Mindamellett e témakör lassan könyvtárnyi méretűvé növekvő szakirodalmában is jól elkülöníthető néhány markáns megközelítés.

Az elemzések egy része a film és a tér kapcsolatát kifejezetten a filmnyelv működésének szintjén vizsgálja, és arra keresi a választ, miként jön létre, milyen eljárások révén konstruálódik a filmelbeszélés során a cselekmény tere. Ezt az aspektust az alapvető filmes kifejezőeszközök működésének feltárása vezérli, és benne a térképzés elemzése gyakran kapcsolódik össze az időkezelés problémáinak vizsgálatával. A tanulmányok másik csoportja már a filmtér egy elvonatkoztatott fogalmával dolgozik, annak szimbolikus értelmezési lehetőségeit kutatja. Kérdésfeltevéseit hol a filozófia, hol a pszichológia, hol a történetiség, hol a kultúratudományok felől indítja. Míg a szövegek egy harmadik vonulata a mozgókép fogalmát terjeszti ki további közegekre, és ebben a kitágított keretben érinti a film és a tér viszonyának problémakörét. Részben a film, a filmnézés, a vetítés térbeliségére kérdez rá, részben a mozgóképi teret más médiumok, más képfajták összefüggéseiben elemzi.

A megközelítéseknek ezt a sokszínűségét, gazdagságát jelen összeállításunkban is megpróbáltuk visszaadni, noha filmelméletileg a legrelevánsabbnak a szűkebb értelemben vett filmes tér kérdéseit vizsgáló szövegek tűnnek, melyek ennek megfelelően nagyobb szerephez is jutottak. Ezek igyekeznek feltérképezni a térérzékelésnek a mozgóképi elbeszélésben betöltött szerepét, – megvizsgálva, hogyan, milyen eljárások révén képződnek terek a filmképen és e terek milyen funkciót töltenek be a filmkép értelmezésében, a filmelbeszélés megértésében. Noël Burch itt közölt elemzése a képtér és a képen kívüli tér kapcsolatát járja körül Jean Renoir 1925-ös Nana című alkotása, továbbá Ozu, Bresson és Antonioni filmjei kapcsán. Szintén a klasszikus elméleti megalapozás igényével lép fel Kristin Thompson és David Bordwell, akik a formalista megközelítés jegyében a térszervezés elbeszélésben betöltött szerepét vizsgálják Ozu alkotásmódjában. A Délidő és a Kárhozat térkezelését tárgyaló írás pedig egy összehasonlító elemzés keretében tesz kísérletet a térértelmezés szempontrendszerének kidolgozására.

Végül a mozgóképi közlésben képződő tér filmnyelvi sajátosságain túlmutató teoretikus irányokat két tanulmány képviseli. Fredric Jameson Észak-északnyugat-elemzése a film tereinek nyitottságát vagy zártságát, illetve nyilvános vagy nem-nyilvános jellegét feltárva épít fel egy szimbolikus térértelmezést. Lev Manovich elemzése különféle számítógépes szimulációk térbeli stratégiáit összehasonlítva vizsgálja a tér és a narrativitás összefüggéseit. Bár e szövegek a mozgókép és a tér viszonyait nagymértékben továbbgondolják, vagy akár túl is lépnek azokon, a filmelemzésre vonatkozón is szolgálnak értékes meglátásokkal.

 

A szerkesztők

Szerzők


Impresszum


Szerkesztőbizottság: Bíró Yvette / Gelencsér Gábor / Hirsch Tibor / Kovács András Bálint • Szerkesztik: Margitházi Beja / Vajdovich Györgyi / Varga Balázs / Vincze Teréz
Felelős szerkesztő: Vajdovich Györgyi Szerkesztőségi munkatárs: Jordán Helén A weboldal Magazin rovatát szerkeszti: Milojev-Ferkó Zsanett

E-mail: metropolis [kukac] metropolis.org.hu • Tel.: 06-20-4832523 (Jordán Helén)Metropolis a facebook-on: www.facebook.com/pages/Metropolis/99554613940

Terjesztés: Holczer Miklós • Tel.: 06-30-932-8899 • e-mail: emholczer [kukac] gmail.com
Előfizetés: Előfizetés ára egy évre (4 szám): 4000 Ft (postai kézbesítéssel: 6500 Ft). Előfizetési szándékát a metropolis [kukac] metropolis.org.hu e-mailcímen jelezze!

Kiadja: Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány (KDKKA) • 1082 Bp., Horváth Mihály tér 16. • Felelős kiadó: Varga Balázs • Számlaszámunk: OTP 11742001-20034845 ISSN 1416-8154 (Nyomtatott) ISSN 1417-3751 (Online)

A Metropolis megjelenését támogatja: NKA (Nemzeti Kulturális Alap), Petőfi Kulturális Ügynökség, ELTE Folyóiratfejlesztési Alap, olvasóink 1%-os felajánlásaikkal

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

PHPSESSID
PHP belső használatára. Session azonosító, csak a böngésző bezárásáig él.

gtc_lang
Az oldal megjelenési nyelve. Az oldalon ez mindig HU értékű. Az adminisztrációs rendszer használja. 1 hónapos lejáratú.

gtc_gdpr
GDPR elfogadási állapot, 3 hónapos lejárat.

GTC_ENTITY_user
Regisztrált felhasználóknak: ha be vagy jelentkezve hosszú távra, akkor ez egy egyedi azonosítót tartalmaz, amivel a felhasználó minden böngészőmegnyitáskor (vagy session lejáratkor) visszajelentkeztethető. Ezen az oldalon nincs regisztráció.

Az oldal nem használ semmiféle speciális, felhasználók bármilyen adatát érintő sütit, csak olyat, ami az oldal működéséhez szükséges, ezekben személyes adatot nem tárolunk.

Amennyiben a jövőben mégis használnánk marketing célú sütiket, annak listája itt lesz olvasható, és a "Marketing cookie-k" bepipálásával fogadható majd el.