Szerkesztőség

Jancsó Miklós – Válogatott bibliográfia


Monográfiák  

Bíró Yvette: Jancsó. Paris: Albatros, 1977.

Brachtlová, Ingrid: Miklós Jancsó. Praha: Cesk. Filmovy Ustav–Filmovy Klub, 1990.

Buttafa, Giovanni: Miklós Jancsó. Firenze: La Nouva Italia, 1974.

Castaldinin, Ennio: Il vertice della parabola: cinema bianconero di Miklós Jancsó. Bologna: Patron, 1976.

Esteve, Michel: Miklós Jancsó. Paris: Lettres Modernes–Minard, 1975.

Gyertyán Ervin: Jancsó Miklós. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Archívum–Népművelési Propaganda Iroda, 1975.

Hartai László–Hirsch Tibor–Bass László: Jancsó CD-ROM. Budapest: Inforg Stúdió, 2000.

B. Müller Magda (szerk.): Magyar rapszódia. Jancsó Miklós filmjei. Szekszárd: Babits Kiadó, 1991.

Szekfű András: Fényes szelek, fújjátok! Budapest: Magvető, 1974.

Marx József: Jancsó Miklós két élete. Életrajzi esszé. Budapest: Vince Kiadó, 2000.

 

Összefoglaló írások, tanulmányok

 

Féjja Sándor: Kegyetlenség, erőszak, félelem. A Jancsó-filmek kutatáslélektanához. Filmkultúra 8 (1972) no. 3.

Gambetti, Jacomo: A történelem gúnyt űz az emberekből? (ford.: Székely Éva). Filmvilág 26 (1981) no. 12. pp. 5–8.

Gelencsér Gábor: A megszerzett bizonytalanság. Rend és káosz Jancsó Miklós művészetében. Filmkultúra 27 (1991) no. 6.

Gelencsér Gábor: Politikai poétika. Jancsó és a hetvenes évek parabolái. Metropolis 5 (2001) no. 3. pp. 10–24.

Hanák Péter: Az idő rostájában. Jancsó történelemszemléletének vitájához. Filmkultúra 8 (1972) no. 1. pp. 65–71.

Hankiss Elemér: A Jancsó-filmek motívumrendszere. Filmkultúra 8 (1972) no. 2. pp. 72–76.

Heller Ágnes: A trák asszony nevetése. Filmvilág 31 (1988) no. 10. pp. 13–15.

Hernádi Gyula: Jancsó Miklós szeretői. Budapest: Szabad Tér Kiadó, 1988.

Hirsch Tibor: Bosszúálló és bosszulatlan konszenzusok. Rettenet-színház Jancsónál. Metropolis 6 (2002) no. 1. pp. 44–79.

Hirsch Tibor: Jancsó búcsúzásai. Metropolis 5 (2001) no. 3. pp. 26–38.

Hirsch Tibor: Vészkijáratok. Jancsó Budapestje. Filmvilág 45 (2002) no. 6.

Józsa Péter: A filmkép mint logikai operátor. Négy Jancsó-film jelrendszerének néhány mozzanata. In: Józsa: Adalékok az ideológia és a jelentés elméletéhez. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, 1979. pp. 79–113.

Józsa Péter: Elektra avagy a strukturális invarianciák problémája. Magyar Elektrák. In: Józsa: Adalékok az ideológia és a jelentés elméletéhez. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, 1979. pp. 191–230.

Józsa Péter: Gondolatok az Égi bárányról. In: Józsa: Adalékok az ideológia és a jelentés elméletéhez. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, 1979. pp. 114–130.

Józsa Péter: Magánszféra-lázadás – közhatalmi megtorlás. In: Józsa: Adalékok az ideológia és a jelentés elméletéhez. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, 1979. pp. 131–134.

Kenedi János: A „tiszta forrástól” – a vérpatakig. Esszé Jancsó Miklós film-formanyelvének kialakulásáról és felbomlásáról. 555 oldal. Kézirat. Magyar Nemzeti Filmarchívum.

K. Horváth Zsolt: Az emlékezés nulla fokán. A képi jelentéstulajdonítás etikai/történeti többlete Jancsó Miklós „zsidó témájú” dokumentumfilmjeiben. Metropolis 5 (2001) no. 3. pp. 50–60.

Kolozsvári Papp László: A Jancsó-film világa. Utunk (1971) no. 5. pp. 730–740.

Kovács András Bálint: Jancsó 70. 2000 3 (1991) no. 10. pp. 50–54.

Lackó Miklós: A könyörtelen humanizmus hagyománya. Jancsó Miklósról történész szemmel. Filmkultúra 7 (1971) no. 2.

Lengyel László: Szabadlegény. Filmvilág 44 (2001) no. 3. pp. 4–6.

Milosevits Péter: A forma elvének változásai Jancsó Miklós filmjeiben. Filmkultúra 16 (1980) no. 5. pp. 67–76.

Murai András: A modern film esete a hipertexttel. Az „új” Jancsó. Metropolis 5 (2001) no. 3. pp. 40–49.

Nemeskürty István: „Technika és rítus”. Az időtálló Jancsó. Filmkultúra 11 (1975) no. 6. pp. 48–58.

Petrie, Graham: Miklós Jancsó. Decline and fall? In: Politics, art and commitment in the East European cinema. New York: St. Martin’s Press, 1983. pp. 189–210.

Szabó Miklós: A fanatizmus rítusai. Az Égi báránytól a Még kér a népig. Filmkultúra 8 (1972) no. 2. pp. 20–28.

Szávay István: Film, nyelv, autonomitás. A Jancsó-jelenség. Tiszatáj 33 (1979) no. 9. pp. 103–107.

Turcsányi Sándor: Így néztük mi Jancsó Miklós filmjeit. Desiré történelemórái. Filmvilág 34 (1991) no. 10. pp. 4–11.

Vidovszky György: A videokép Jancsó Miklós filmjeiben. Metropolis 6 (2002) no. 1. pp. 8–31.

Vitányi Iván: A Jancsó-filmek szociológiája. Valóság 11 (1968) no. 11. pp. 57–71.

Wilheim András: Jancsó zenéi. Metropolis 6 (2002) no. 1. pp. 38–43.

 

Átfogó interjúk, beszélgetések

 

Baló Júlia: „Dr. Jancsó Miklós a kapitány”. Film Színház Muzsika 25 (1981) no. 39. pp. 14–15.

Baló Júlia: „Valószínűleg rossz a hírem”. Beszélgetés Jancsó Miklóssal. Film Színház Muzsika 24 (1980. augusztus 30.) pp. 6–7.

Bérczes László: Senkiföldjén, szabadon. Magyar Napló 3 (1991. október 4.)

Bors Edit: Nem a szexről beszélek. Interjú Jancsó Miklóssal. Új Tükör 14 (1977. március 13.)

Csala Károly: Jancsó negyedszer. Népszabadság 39 (1994. február 9.) p. 15.

Csala Károly: Mindnyájan túlélők vagyunk. Népszabadság 41 (1996. szeptember 27.)

Kőbányai János (szerk.): Csendes kiáltás. Bacsó Péter beszélgetései Jancsó Miklóssal. Budapest: Pelikán Kiadó, 1994.

Domokos János: Beszélgetés Jancsó Miklóssal a független filmről. Pergő Képek (2000) no. 2. pp. 4–5.

Gách Marianne: 27 kérdés Jancsó Miklóshoz. Film Színház Muzsika 20 (1976. augusztus 14.) pp. 6–7.

Gervai András: „A filmcsinálás az egyetlen szórakozásom”. Magyar Hírlap 34 (2001. szeptember 27.) p. 9.

Gervai András: „Öreg vagyok már, buñueli korban”. Kritika 29 (1999) no. 6.

Geszti Pál: Extremitás-közérthetőség. Művészetről, felelősségről, kritikáról. Beszélgetés Jancsó Miklóssal. Magyar Hírlap 22 (1979. április 22.) p. 8.

Gyürey Vera: Jancsó Miklós 1992. október 28-án. Filmkultúra 29 (1993) no. 12. (január)

Havas Ervin: Vállalni önmagunkat. Beszélgetés Jancsó Miklóssal pályájáról, filmekről, színházi eszményekről. Népszabadság 27 (1982. március 27.) p. 7.

Így jöttem vissza. Szegő András beszélgetése Jancsó Miklóssal. Nők Lapja 44 (1992. augusztus 28.) pp. 3–5.

Jancsó érzelmei. Szegő András beszélgetése Jancsó Miklóssal. Érdekes Újság 2 (1989. április 2.) pp. 18–21.

Jancsó-hologram. Zsugán István születésnapi beszélgetése. Filmvilág 26 (1981) no. 9. pp. 8–18.

Jancsó Miklós: A másság örök szimbóluma. Kőbányai János interjúja. Valóság 31 (1988) no. 10. pp. 49–59.

Szegvári Katalin: Szegényremények. Beszélgetés Jancsó Miklóssal. Elite 6 (1996) no. 7. pp. 24–27.

Vidovszky György: Jancsó, a király. Beszélgetés középiskolásokkal. Filmvilág 44 (2001) pp. 7–9.

Zsugán István: A fényes szelek forgatása előtt. Beszélgetés Jancsó Miklóssal. Filmvilág 11 (1968) augusztus 15. pp. 1–6.

Zsugán István: Történelmi mozgások rítusai. Beszélgetés Jancsó Miklóssal. Filmvilág 14 (1971) november 19. pp. 15–21.

Zsugán István: Történetek idézőjelben. Beszélgetés Jancsó Miklóssal. Filmvilág 32 (1989) no. 3. pp. 2–7.

 

Játékfilmek, rövidfilmek

 

A harangok Rómába mentek

 

B. Nagy László: A harangok Rómába mentek. Kortárs 8 (1964) no. 4. pp. 651–655.

Bános Tibor: Ahol új filmek születnek... Látogatás a Budapest Filmstúdióban. Élet és Irodalom 2 (1958) no. 34. pp. 1–2.

Földes Anna: Ember az embertelenségben. Filmvilág 4 (1961) no. 8. pp. 1–3.

Gy.(ertyán) E.(rvin): A harangok Rómába mentek. Filmvilág 2 (1959) no. 9. p. 13.

Katona Éva: A harangok Rómába mentek. Élet és Irodalom 3 (1959) no. 18. p. 11.

Kürti László: A harangok Rómába mentek. Film Színház Muzsika 3 (1959) no. 18. pp. 24–25.

 

Három csillag

 

Ábel Péter: Három csillag. Népszabadság 5 (1960. április 9.) p. 8.

Csurka István: Három csillag. Filmvilág 3 (1960) no. 7. pp. 3–5.

Kürti László: Három csillag. Film, Színház, Muzsika 4 (1960) no. 14. pp. 6–7.

Nemes Károly: Három csillag. Élet és Irodalom 4 (1960) no. 15. p. 9.

Zay László: Film a felszabadulásról. Három csillag. Magyar Nemzet 23 (1960. április 4.) p. 11.

 

Oldás és kötés

 

Almási Miklós: Kétféle filmdramaturgia között. Filmvilág 6 (1963) no. 23. pp. 1–4.

B. Nagy László: Elkésett avantgarde. Kortárs 8 (1964) no. 4. pp. 451–455.

Földes Anna: Visszhang – vitával. Filmvilág 6 (1963) április 15. pp. 20–21.

Geszti Pál: Oldás és kötés. Film Színház Muzsika 7 (1963) no. 13. pp. 2–4.

Gyertyán Ervin: Meghalt a cselekmény, éljen a cselekmény. Filmvilág 6 (1963) no. 13. pp. 1–4.

Gyertyán Ervin: Irányzatok és távlatok. Filmvilág 7 (1964) no. 7. pp. 1–3.

Illés Jenő: Oldás és kötés. Kortárs 7 (1963) no. 5. pp. 785–787.

Komlós János: Oldás és kötés. Filmvilág 6 (1963) no. 8. pp. 4–7.

Molnár István: Oldás és kötés. Lengyel József és Jancsó Miklós új filmje. Új Írás 3 (1963) no. 5. pp. 639–640.

Padányi Anna: Utánérzés vagy életérzés – Vita Jancsó Miklóssal. Filmvilág 6 (1963) no. 11. pp. 1–3.

Pongrácz Zsuzsa: Filmek a magányról. Nagyvilág 8 (1963) no. 9. pp. 1434–1436.

Rajk András: Oldás és kötés. Népszava 91 (1963. március 28.) p. 2.

Sas György: Érzelmi kapocs hős és néző között. Filmvilág 7 (1964) no. 6. pp. 19–21.

Tóbiás Áron: Írók és a film I. Lengyel József. Filmkultúra (1964 március–április) no. 23. pp. 29–38.

Zay László: Oldás és kötés. Lengyel József novellájának filmváltozata. Magyar Nemzet 26 (1963. március 8.) p. 4.

 

Így jöttem

 

Amengual, Barthélemy: Jancso naguere et aujourd’ hui. Retour sur “Mon chemin” et “Rouges et Blancs”. Etudes Cinématographiques (1975) no. 104–108. pp. 116–49.

Bíró Yvette: Az élet rendetlensége filmen. Filmvilág 8 (1965) no. 3. pp. 5–6.

Faragó Vilmos: Így jöttem. Élet és Irodalom 9 (1965) no. 3. p. 8.

Gyertyán Ervin: Felújítás vagy felfedezés? Filmvilág 13 (1970) február 19. pp. 1–3.

Hegedűs Zoltán: Így jöttem. Népszabadság 10 (1965. január 22.) p. 9.

Így jöttem – Kritikai montázs. Filmkultúra 1 (1965) no. 1. pp. 49–55.

Kielégíteni vagy nyugtalanítani? Kerekasztalbeszélgetés. Filmkultúra 1 (1965) no. 2. pp. 40–59.

Létay Vera: Így jöttem. Filmvilág 8 (1965) no. 3. pp. 1–4.

Salamon Pál: Profán kantáta. Az Így jöttem felújítása. Filmkultúra 6 (1970) no. 2. pp. 87–91.

Szombathelyi Ervin: Így jöttem. Népszava 93 (1965. január 11.) p. 2.

Zay László: Így jöttem. Magyar Nemzet 28 (1965. január 14.) p. 4.

 

Szegénylegények

 

Almási Miklós: Szegénylegények. Kritika (1966) no. 3. pp. 48–50.

B. Nagy László: Szegénylegények. Élet és Irodalom 10 (1966) no. 2. p. 9.

Bán Róbert: Cannes-i mérleg. Film, Színház, Muzsika 10 (1966) no. 21. pp. 8–9.

Bán Róbert: A zsűri balfogásai. A cannes-i fesztivál utóhangja. Népszabadság 11 (1966. május 22.) p. 9.

Bíró Yvette: Szegénylegények. Filmvilág 9 (1966) január 15. pp. 1–5.

Dósai István: A Szegénylegények Cannes-ban. Filmvilág 9 (1966) június 1. pp. 9–10.

Fodor András: Szegénylegények. Kortárs 10 (1966) no. 3. pp. 501–502.

Jancsó Miklós–Hernádi Gyula: Szegénylegények. Budapest: Magvető, 1968.

Kérdezni és gondolkozni. Húsz érettségi előtt álló diák a „Szegénylegények”-ről. Film Színház Muzsika 10 (1966. február 11.) pp. 14–15.

Kézdi-Kovács, Zsolt: Les sans-espoir. Positif (June 1994) no. 400. pp. 58–59.

Komlós János: A Szegénylegényekről. Beszélgetés Jancsó Miklós filmrendezővel. Népszabadság 11 (1966. március 19.)

Lohr Ferenc: Szegénylegények – fordulat a magyar hangművészetben. Filmvilág 10 (1967) no. 3. pp. 10–11.

Maillet, Dominique: Les Sans-espoir: étude d’un mécanisme de répression. Etudes Cinématographiques (1975) nos. 104–108. pp. 60–74.

Rényi Péter: Antiromantika? Különvélemény a Szegénylegények ügyében. Filmvilág 9 (1966) február 15. pp. 1–5.

Sándor Iván: Szegénylegények. Film Színház Muzsika 10 (1966) no. 1. pp. 4–6.

Sükösd Mihály: Egy nagy film tanulságai. Valóság 9 (1966) no. 3. pp. 66–68.

Sükösd Mihály: Hűség a történelemhez vagy látomás a történelemről? A Szegénylegények vitájához. Filmvilág 9 (1966) március 15. pp. 10–12.

Szabad György: A Szegénylegények és a történetiség. Filmkultúra 2 (1966) no. 2. pp. 22–25.

Szenvtelen stílus – szevedélyes igazság. Beszélgetés Jancsó Miklóssal. Filmkultúra 2 (1966) no. 2. pp. 15–21.

Zsugán István: Beváltott ígéret. Beszélgetés Jancsó Miklóssal a „Szegénylegények” bemutatója előtt. Filmvilág 9 (1966) no. 1. pp. 8–13.

Zsugán István: Csillagosok, katonák. Beszélgetés Jancsó Miklóssal a Szegénylegények visszhangjáról és a készülő magyar-szovjet koprodukciós filmjéről. Filmvilág 10 (1967) no. 7. pp. 1–6.

 

Csillagosok, katonák

 

Almási Miklós: Egy történetfilozófia viviszekciója. Jancsó Miklós szovjet-magyar koprodukcióban készült filmje, a Csillagosok, katonák. Kritika (1968) no. 1. pp. 23–29.

Amengual, Barthélemy: Jancso naguere et aujourd’hui. Retour sur “Mon chemin” et “Rouges et Blancs”. Etudes Cinématographiques (1975) nos. 104–108. pp. 116–49.

B. Nagy László: Csillagosok, katonák. Élet és Irodalom 11 (1967. november 1.) no. 44. p. 9.

Bános Tibor: Csillagok és katonák. Magyarország 4 (1967) no. 18. pp. 20–21.

Desné, Roland: Parttalan humanizmus. Jegyzetek a Csillagosok, katonák bemutatójához. Filmkultúra 3 (1967) no. 5. pp. 74–83.

Fehér Ferenc: Forradalom és ellenforradalom határhelyzetben. Kortárs 12 (1968) no. 1. pp. 149–157.

Fehér Ferenc: Szövetség vagy kitagadás? Hozzászólás Jancsó-ügyben. Társadalmi Szemle 23 (1968) no. 8–9. pp. 93–98.

Fekete Sándor: Méltók vagyunk-e Európához? Kritika (1968) no. 3. pp. 39–44.

Fenyő István: Csillagosok, katonák. Kortárs 12 (1968) no. 2. pp. 325–327.

Hámori Ottó: Csillagosok, katonák. Film Színház Muzsika 11 (1967) no. 44. pp. 5–7.

Héra Zoltán: Csillagosok, katonák. Népszabadság 12 (1967. november 6.) p. 17.

Hernádi Gyula–Jancsó Miklós: Csillagosok, katonák. Filmnovella. Filmkultúra 2 (1966) no. 6. pp. 48–80.

Jancsó Miklós: Anekdota. Filmvilág 43 (2000) no. 9. pp. 25–27.

Kézdi-Kovács Zsolt: Hét percnyi háború. Az első asszisztens egy napja. Filmvilág 10 (1967) no. 19. pp. 8–12.

Kézdi-Kovács Zsolt: Kosztromai montázs. Jegyzetek a Csillagosok, katonák forgatásáról. Népszabadság 12 (1967. szeptember 16.) p. 9.

Kolosi Tamás: Nem kitagadás – bírálat. Társadalmi Szemle 23 (1968) no. 11. pp. 102–103.

Lukács György: „A filmnek a mai magyar kultúrában úttörő szerepe van…” Filmkultúra 4 (1968) no. 3. pp. 22–36.

Maár Gyula: Kosztromai napló. Új Írás 7 (1967) no. 11. pp. 109–120.

Maár Gyula: Csillagosok, katonák. Film Színház Muzsika 11 (1967) no. 38. pp. 10–11.

Martinák János: Egy vélemény. Társadalmi Szemle 23 (1968) no. 1. pp. 97–98.

Marx György: Katarzist csak gondolkodásra késztető film kelthet. Filmkultúra 4 (1968) no. 5. pp. 14–16.

Mercier, M.-C.: Rouges et blancs. Image et Son (1973) no. 269. pp. 133–140.

Maár Gyula: Mozgás, szerkezet, jelrendszer. Beszélgetések A csillagosok alkotóival. Filmkultúra 3 (1967) no. 6. pp. 5–14.

Rajk András: Csillagosok-e hát a katonák? Csapongó beszélgetés Jancsó Miklóssal. Új Tükör 5 (1967. november 28.) pp. 6–7.

Rényi Péter: Csillagosok, katonák. Filmvilág 10 (1967) november 1. pp. 4–10.

Rényi Péter: Kitagadás helyett: vitát az egységért! Hozzászólás Jancsó-Fehér-ügyben. Társadalmi Szemle 23 (1968) no. 10. pp. 89–90.

Rubovszky Kálmán: Kísérlet a Csillagosok szerkezeti elemzésére. Filmkultúra 5 (1969) no. 1. pp. 80–82.

Trosin, Alekszandr: Csillagosok, cenzorok. Filmvilág 43 (2000) no. 9. pp. 20–25.

 

Csend és kiáltás

 

B. Nagy László: Jancsó Miklós három mondata. Élet és Irodalom 12 (1968. március 16.) no. 11. pp. 1–3.

Bernáth László: Csend és kiáltás. Esti Hírlap 13 (1968. március 13.) p. 2.

Fehér Ferenc: A harmadik „stáció”. Csend és kiáltás. Filmkultúra 4 (1968) no. 2. pp. 2–10.

Gyertyán Ervin: Csend és kiáltás. Filmvilág 11 (1968. április 1.) no. 7. pp. 1–5.

Helman, Alicja: Miklós Jancsó albo dominacja kodu antropologicznego. Kino 9 (Nov 1974) no. 11. pp. 61–63.

Hermann István: Csend és kiáltás. Leszámolás a megalkuvással? Társadalmi Szemle 23 (1968) no. 5. pp. 115–120.

Kálmán Endre: A néző is szót kér. Társadalmi Szemle 23 (1968) no. 4. pp. 87–88.

Kálmán Endre: Válasz Fehér Ferencnek. Társadalmi Szemle 23 (1968) no. 10. pp. 91–92.

Kürti László: Csend és kiáltás. Film Színház Muzsika 12 (1968. március 16.)

Rajk András: Csend és kiáltás. Új magyar játékfilm. Népszava 96 (1968. március 14.)

Tóth Dezső: Csend és kiáltás. Népszabadság 13 (1968. március 17.) p. 8.

Ungváry Rudolf: Csend és kiáltás. Filmek világából. Vigília 34 (1968) április 5.

Zay László: Csend és kiáltás. Új magyar film. Magyar Nemzet 31 (1968. március 14.)

 

Fényes szelek

 

Almási Miklós: A páston és a páston túl. Kritika (1969) no. 3. pp. 25–29.

Almási Miklós: Jelentések az életformáról. Filmvilág 12 (1969) no. 16. pp. 1–4.

Andersson, G.: Frihedens vindar. Chaplin 14 (1972) no. 3. (no. 114.) pp. 112–113.

Amengual, Barthélemy: Allégorie et Stalinisme dans quelques films de l’Est. Positif (Jan 1973) no. 146. pp. 56–57.

B. Nagy László: Fényes csalatás? Levél Jancsó Miklóshoz. Élet és Irodalom 13 (1969) no. 6. p. 9.

Fehér Ferenc: A forradalmi hatalom parabolája és pantomimjátéka. Filmkultúra 4 (1968) no. 6. pp. 5–16.

Fehér Ferenc: A Fényes szelekről és vitáink hangneméről. Népszabadság 14 (1969. február 23.) p. 8.

Fekete Gyula: A király meztelen. Népszabadság 14 (1969. február 16.) p. 8.

Fekete Sándor: Szükség van-e bálványokra? Kritika (1969) no. 6. pp. 22–27.

A Fényes szelek vitája. Filmkultúra 6 (1970) no. 3. pp. 34–38.

Gyertyán Ervin: Fényes szelek. Filmvilág 12 (1969) no. 4. pp. 1–5.

Gyurkó László: Egy film ürügyén. Népszabadság 14 (1969. február 26.) p. 7.

Gyurkó László: Fényes szelek. Valóság 12 (1969) no. 3. pp. 74–78.

Hámos György: Sej, a mi lobogónkat össze-visszafújják. Magyar Hírlap 2 (1969. március 2.) p. 9.

Héra Zoltán: Modell és valóság. Jancsó Miklós Fényes szelek című új filmjéről. Népszabadság 14 (1969. február 9.) p. 8.

Illés László: Öntörvényű-e a jelképiség? Új Írás 9 (1969) no. 4. pp. 100–102.

Konrád György: Fényes szelek. Valóság 12 (1969) no. 3. pp. 74–78.

Láncos János: Elhibázott film. Népszava 97 (1969. február 25.)

Molnár Gál Péter: Fényes szelek. Filmrendező a színházban. Kortárs 13 (1972) no. 2. pp. 329–333.

Nemes Károly: A fejlődés okozta gondok. Filmvilág 12 (1969) no. 19. pp. 1–3.

Rényi Péter: Egy film és egy vita. Népszabadság 14 (1969. március 2.) pp. 9–10.

Sinka Erzsébet: Megjegyzések egy filmhez. Kritika (1969) no. 3. pp. 23–25.

Somlyó György: Még egy szó a Fényes szelekhez. Filmvilág 12 (1969) no. 6. pp. 20–22.

Sükösd Mihály: Fényes szelek. Valóság 12 (1969) no. 3. pp. 74–78.

Sükösd Mihály: A mozgó történelem modelljei. Filmkultúra 5 (1969) no. 1. pp. 25–31.

Vitányi Iván: Fényes szelek. Valóság 12 (1969) no. 3. pp. 74–78.

Zsugán István: A Fényes szelek forgatása előtt. Beszélgetés Jancsó Miklóssal. Filmvilág 11 (1968) no. 16. pp. 1–6.

 

Sirokkó

 

Bernáth László: Mától a mozikban: Sirokkó. Esti Hírlap 14 (1969. december 4.) p. 2.

Gantner Ilona: Sirokkó. Népszava 97 (1969. december 4.)

Garai Tamás: Marina a tőserdőben. Képes Újság 10 (1969. március 8.) pp. 18–19.

Gyertyán Ervin: A történelem kérdései – és a rendezőé. A Sirokkóról. Filmvilág 12 (1969) no. 24. pp. 1–4.

Lakatos András: A Jancsó-dilemma. Élet és Irodalom 13 (1969) no. 49. p. 9.

Lakatos András: A fanatizmus csapdája. Filmkultúra 5 (1969) no. 6. pp. 23–31.

Maillet, Dominique: Sirocco d’hiver ou le héros en question. Etudes Cinématographiques (1975) nos. 104–108. pp. 150–68.

M. G. P.: Sirokkó. Népszabadság 14 (1969. december 4.) p. 7.

Pongrácz Zsuzsa: A Sirokkó forgatásán. Beszélgetés Marina Vladyval, Jacques Carrier-val és Jancsó Miklóssal. Filmvilág 12 (1969) no. 4. pp. 26–29.

Sirokkó – filmforgatás a hóviharban. Film Színház Muzsika 13 (1969) no. 7. pp. 1–3.

Szabó János: Sirokkó a tőserdőben. Petőfi Népe 14 (1969. február 2.) p. 5.

Takács István: Sirokkó – avagy milyen szelek fújnak? Zalai Hírlap 14 (1969. december 19.) p. 10.

Thurzó Gábor: Sirokkó. Tükör 7 (1969) no. 49.

 

Pacifista

 

Gelencsér Gábor: Fekete és vörös. Filmvilág 41 (1998) no. 8. p. 37.

Houston, Penelope: Jancsó: Agnus Dei and La Pacifista. Sight & Sound 41 (Winter 1971–72) no. 1. pp. 32–33.

di Carlo, Carlo (ed.): La pacifista di Miklós Jancsó. Roma: Ed. Capelli, 1971.

 

Égi bárány

 

B. Nagy László: A nyavalyatörés folytonossága. Élet és Irodalom 15 (1971. április 24.)

Balázs József: Égi bárány. Kritika 1 (1971) no. 9. pp. 45–49.

Beylie, Claude–Moret, Henry: Agnus dei. Le pour et le contre. Ecran (Apr 1973) no. 14. pp. 65–67.

Cornand, André: Agnus Dei. Image et Son (Mai 1972) no. 261. pp. 58–61.

Elley, Derek: Agnus dei. Films & Filming 19 (Feb 1973) no. 5. p. 49., 52.

Gantner Ilona: Égi bárány. Népszava 99 (1971. április 22.) p. 2.

Gyertyán Ervin: Égi bárány. Népszabadság 16 (1971. április 22.)

Gyurkó László: „Lírai” fasizmus. Filmkultúra 7 (1971) no. 2. pp. 16–18.

Houston, Penelope: Jancsó/Agnus Dei and La Pacifista. Sight & Sound 41 (Winter 1971–72) no. 1. pp. 32–33.

Józsa Péter: Gondolatok az Égi bárányról. Valóság 14 (1971) no. 9. pp. 66–79.

Keresztury Dezső: Égi bárány. Filmvilág 14 (1971) no. 9. pp. 1–5.

Lukácsy András: Korszerűség? Magyar Hírlap 4 (1971. május 6.)

Mérei Ferenc: Szimbólumok – idézőjelben. Filmkultúra 7 (1971) no. 2. pp. 18–23.

Prédal, René: Agnus Dei ou la victoire de l’ambiguitée. Etudes Cinématographiques (1975) nos. 104–108. pp. 169–178.

Rényi Péter: Az ellenforradalom fenomenológiája. Égi bárány. Filmkultúra 7 (1971) no. 2. pp. 5–16.

Sas György: Égi bárány – Jancsó Miklós új filmje. Film Színház Muzsika 15 (1971) április 24. pp. 12–13.

Ungváry Rudolf: Filmek világából. Vigília 37 (1971) no. 6. pp. 422–423.

Zsugán István: Készül az Égi bárány. Filmvilág 13 (1970. augusztus 1.)

Zsugán István: A „karate-trilógia” vagy a jobboldaliság természetrajza. Beszélgetés Jancsó Miklóssal és Hernádi Gyulával. Filmkultúra 7 (1971) no. 1. pp. 5–20.

 

Még kér a nép

 

Andersson, W.: Red hymn. Filmrutan 17 (1974) no. 3. pp. 91–96.

B. Nagy László: Vargabetű. Élet és Irodalom 16 (1972. március 18.) p. 2.

Bárdos Judit: Megjegyzések egy filmről. Még kér a nép. Kritika 2 (1972) no. 5.

Bernáth László: Holnaptól a mozikban. Még kér a nép. Esti Hírlap 17 (1972. március 8.) p. 2.

Beylie, Claude: L’ideologie, la technique et le rite. Ecran (Dec 1972) no. 10. pp. 6–10.

Beylie, Claude: Les maelstroms de la liberté. Ecran (Dec 1972) no. 10. pp. 10–13.

Cornand, André: Psaume rouge. Entretien avec Miklos Jancso. Image et Son (Jan 1973) no. 267. pp. 93–102.

Esteve, Michel: “Psaume rouge”: un chant biblique pour symboliser la révolution socialiste. Le Figaro (1972. samedi 25 novembre)

Gay, B.: Psaume rouge. Image et Son (Juin–Juillet 1975) no. 297. pp. 68–74.

Gow, Gordon: Red psalm. Films & Filming 19 (May 1973) no. 8. p. 52.

Guiguet, Jean-Claude–Desmet, P.: Psaume rouge. Image et Son (Jan 1973) no. 267. pp. 126–128.

Gyertyán Ervin: Még kér a nép. Népszabadság 17 (1972. március 9.) p. 7.

Harrild, A. E.: Red psalm: genesis of form. Film Form 1 (Spring 1976) no. 1. pp. 52–64.

Hegedűs Zoltán: Még kér a nép. Filmvilág 15 (1972. március 15.)

Illés Jenő: Még kér a nép. Jancsó Miklós filmje. Film Színház Muzsika 16 (1972) no. 11.

Jeancolas, Jean-Pierre: Vers le corpus sacré de la révolution. Positif (Feb 1973) no. 147. pp. 65–70.

Komlós János: A „beavatottságról”. Kritika 2 (1972) no. 4.

Langlois, G.: Miklos Jancso. “Le plan-séquence: le rythme le plus près de la réalité...” Cinéma (Dec 1972) no. 171. pp. 64–68.

Papp Antal: Még kér a nép. Magyar Hírlap 5 (1972. március 9.)

Passek, Jean-Loup: Psaume rouge. La tactique et le rite. Cinéma (Dec 1972) no. 171. pp. 130–132.

Szekrényessy Júlia: Még kér a nép – Psaume rouge. Nagyvilág 18 (1973) no. 3. pp. 473–474.

Taylor, John Russell: Cannes Film Festival: two masters comeback to form. The Times (1972. May 16.)

Tomasino, R.: Circolarit… della rivoluzione. Nota a “Salmo rosso” de Jancso. Filmcritica 25 (Aug–Sept 1974) no. 247. pp. 296–298.

Varga Vera: Álom a szabadságról. Jancsó: Még kér a nép. Filmkultúra 8 (1972) no. 6. pp. 80–82.

Vilcsek Vilma: Még kér a nép. Magyar Nemzet 35 (1972. március 9.) p. 2.

 

Szerelmem, Elektra

 

Amengual, Barthélemy: Szerelmem, Elektra. Positif (Juillet–Aug 1975) nos. 171–72. pp. 70–71.

Bachmann, Gideon: Jancso plain. Sight & Sound 43 (Autumn 1974) no. 4. pp. 217–221.

Bátki Mihály: Nyolc perc a Szerelmem Elektrából. Film Színház Muzsika 18 (1974) június 15. pp. 3–5.

Bernáth László: Szerelmem Elektra. Esti Hírlap 20 (1975. január 16.) p. 2.

Cappabianca, Alessandro: Elektreia. Filmcritica 27 (Mar 1976) no. 262. pp. 45–51.

‘Elettra’, ultimo happening. Bianco e Nero 36 (Jan–Apr 1975) nos. 1–4. pp. 42–45.

Elley, Derek: Elektreia. Films & Filming 22 (Mar 1976) no. 6. pp. 31–32.

Esztergályos Károly: Szerelmem Elektra. Filmkultúra 16 (1980) no. 6. pp. 38–40.

Farango, V.: In quanti eravamo a vedere Jancsó. Bianco e Nero 36 (Jan–Apr 1975) nos. 1–4. pp. 189–190.

Fekete Sándor: Balett és mitológia. Jancsó Miklós: Szerelmem, Elektra. Filmvilág 18 (1975. február 1.)

Galsai Pongrác: Elektra tánca. Élet és Irodalom 19 (1975. február 11.) p. 13.

Gantner Ilona: Szerelmem Elektra. Népszava 103 (1975. január 16.)

Garai Tamás: Elektra Apajpusztán. Tükör 12 (1974) no. 28. pp. 12–13.

Gauthier, Guy: Pour Electre. Image et Son (Nov 1975) no. 300. pp. 66–70.

Giuricin, Giuliano: Dalla dialettica marxista alla ritualit… metafisica. Cinema Nuovo 24 (Sept–Dec 1975) no. 237–238. pp. 368–71.

Lőcsei Gabriella: Élektrák. Jancsó Miklós: Szerelmem Elektra. Filmkultúra 16 (1980) no. 6. pp. 36–38.

Michalek, Boleslaw: Rewolucja i pojednanie. Kino 10 (Mar 1975) no. 3. pp. 50–51.

Moskowitz, Gene: Szerelem, Elektra. Variety (Mar 5, 1975) no. 4. p. 21.

Nyerges András: Szerelmem Elektra. Kritika 5 (1975) no. 2. pp. 30–31.

Passek, Jean-Loup: Pour Electre. Pour une révolution permanente. Cinéma (Nov 1975) no. 203. pp. 134–35.

Petrie, Graham: Style as subject: Jancso’s ‘Electra’. Film Comment 11 (Sept–Oct 1975) no. 5. pp. 50–53.

Pongrácz Zsuzsa: Elektra Apajpusztán. Filmvilág 19 (1974) július 11. pp. 7–10.

Rayns, Tony: Szerelmem, Elektra. Monthly Film Bulletin 43 (Jan 1976) no. 504. p. 11.

Rényi Péter: Az irónia helikopterén. Jancsó Miklós: Szerelmem, Elektra. Filmkultúra 21 (1975) no. 1. pp. 28–35.

Sas György: Jancsó Miklós filmje Gyurkó László drámája nyomán. Szerelmem Elektra. Film Színház Muzsika 19 (1975. január 18.) pp. 7–10.

Thurzó Gábor: Szerelmem, Elektra. Tükör 13 (1975 január 21.)

Vialle, G.: Pour Electre. Image et Son (1978) no. 331. pp. 195–204.

 

Technika és rítus

 

Bruno, Eduardo–Mancini, Michele–Pecori, Franco: La tecnica e il rito. Filmcritica 23 (Mar 1972) no. 223. pp. 114–117.

 

Róma új cézárt akar

 

Rayns, Tony: Rome wants another Caesar. Sight & Sound 46 (Winter 1974–75) no. 1. pp. 20–21.

Guerrini, Tito (ed.): Roma rivuole Cesare. Roma: RAI, 1974.

Segers, Frank: Roma rivuole Cesare. Variety (Oct 2, 1974) no. 8. p. 22.

 

Magánbűnök, közerkölcsök

 

Di Palma, S.: Vizi privati, pubbliche virtu e lestetica della magistratura. Cinema Nuovo 26 (July–Aug 1977) no. 248. pp. 260–275.

Elley, Derek: Private vices & public virtues. Films & Filming 23 (May 1977) no. 8. pp. 39–40.

Escudero, I.: Vicios privados, virtudes publicas. Cinema 2002 (Feb 1979) no. 48 pp. 22–23.

Gagliardo, Giovanna–Jancsó Miklós: Vizi privati, pubbliche virtu. (ed.: A.M. Tato) Torino: Einaudi, 1976.

Haustrate, Gaston: Vices privés, vertus publiques. Cinéma (Juillet 1976) no. 211. p. 150.

Løthwall, Lars-Olof: Vizi privati, pubbliche virtu. Chaplin 18 (1976) no. 4. (no. 145) p. 136.

Martinez Carril, Manuel: Los vicios privados y las virtudes publicas de Jancsó, un film insólito. Cinemateca Revue (Sept 1980) no. 20. pp. 40–41.

Milne, Tom: Vizi privati, pubbliche virtu. Monthly Film Bulletin 44 (Apr 1977) no. 519. p. 83.

Moskowitz, Gene: Vizi privati, pubbliche virtu. Variety (May 26, 1976) no. 3. p. 20.

Termine, L.: Vizi privati, pubbliche virtu. Cinema Nuovo 26 (July–Aug 1977) no. 248. pp. 287–289.

 

Magyar rapszódia

 

Ablonczy László: Rapszódiának tegnapi és mai természetéről. Film Színház Muzsika 23 (1979) no. 5. pp. 6–7.

Cornand, André: Rhapsodie Hongroise. Image et Son (Apr 1980) no. 349. pp. 19–22.

Fox, J.: Hungarian rhapsody/Allegro barbaro. Films & Filming 26 (Feb 1980) no. 5. pp. 33–34.

Gantner Ilona: Magyar rapszódia, Allegro Barbaro. Jancsó Miklós új alkotásai. Népszava 107 (1979. október 4.)

Geszti Pál: Magyar rapszódia–Allegro Barbaro. Magyar Hírlap 12 (1979. október 4.) p. 6.

Gyertyán Ervin: Magyar rapszódia. Népszabadság 24 (1979. október 4.)

Hanisch, Michael: Eine große politische Allegorie: “Ungarische Rhapsodie”, “Allegro Barbaro”. Filmspiegel – DDR (1982) no. 8. p. 14.

Hegedűs Zoltán: Történelmi legenda. Életünket és vérünket I–II. Jancsó Miklós új filmje. Filmkultúra 15 (1979) no. 5. pp. 24–28.

Hernádi Gyula–Jancsó Miklós: Vitam et sangvinem. I. rész Magyar rapszódia (Filmnovella). Filmkultúra 15 (1979) no. 4. pp. 95–105.

Jaehne, Karen: Hungarian rhapsody. Film Quarterly 34 (Fall 1980) no. 1. pp. 53–56.

Jeancolas, Jean-Pierre: Deux entretiens sur “Vitam et sanguinem”. Positif (Mai 1979) no. 218. pp. 42–54.

Jeancolas, Jean-Pierre: Le retable suspendu. Positif (Mai 1979) no. 218. pp. 40–42.

Koltai Tamás: Jancsó breviárium. Filmvilág 22 (1979. szeptember 15.)

Moskowitz, Gene: Magyar rapszodia. Variety (Feb 28. 1979) no. 4. p. 22.

Paini, Dominique: Rhapsodie hongroise. Cinéma (Apr 1980) no. 256. pp. 84–88.

Rényi Péter: Magyar rapszódia, Allegro barbaro. Kritika 9 (1979) no. 11.

Sartor, Freddy: Hongaarse rapsodie. Film en Televisie (Feb 1981) no. 285. p. 17.

Székely Gabriella: Körbetáncolt történelem. Új Tükör 17 (1979. október 14.)

Varjas Endre: Filozófia mint művészet. Élet és Irodalom 23 (1979. október 13.) p. 2.

Vitam et sanguinem. Budapest: Magvető, 1978.

Zay László: Magyar rapszódia, Allegro Barbaro. Jancsó Miklós új filmjei. Magyar Nemzet 42 (1979. október 7.)

Zsugán István: Az üzenet poétizálása. Filmvilág 21 (1978. július 15.)

 

Allegro barbaro

 

Apáti Miklós: Magyar rapszódia – Allegro Barbaro. Film Színház Muzsika 23 (1979. október 6.) pp. 9–10.

Bernáth László: Allegro Barbaro. Esti Hírlap 24 (1979. október 10.) p. 2.

Fox, J.: Hungarian rhapsody/Allegro barbaro. Films & Filming 26 (Feb 1980) no. 5. pp. 33–34.

Gyertyán Ervin: A hét filmjei: Magyar rapszódia, Allegro Barbaro. Népszabadság 24 (1979. október 4.) p. 7.

Jaehne, Karen: Allegro Barbaro. Film Quarterly 34 (Fall 1980) no. 1. pp. 53–56.

Jeancolas, Jean-Pierre: Deux entretiens sur “Vitam et sanguinem”. Positif (Mai 1979) no. 218. pp. 42–54.

Jeancolas, Jean-Pierre: Le retable suspendu. Positif (Mai 1979) no. 218. pp. 40–42.

Martin, Marcel–Rossi, Umberto: Rhapsodie hongroise et Allegro barbaro. Ecran (Mai 1979) no. 80. pp. 46–48.

Moskowitz, Gene: Allegro barbaro. Variety (Feb 28, 1979) no. 4. p. 22.

Ramos, Jorge Leitao: Jancsó, cineasta húngaro, 1979. Diario de Lisboa (10/8/1979) pp. 5–6.

Sartor, Freddy: Hongaarse rapsodie. Film en Televisie (Feb 1981) no. 285. p. 17.

Sneé Péter: A koncepció változik. Jancsó Miklós: Allegro Barbaro. Filmkultúra 16 (1980) no. 1. p. 68.

Szelestey László: Egy alkotásmód határai. Az új Jancsó-filmekről. Zalai Hírlap 24 (1979. október 7.)

Varjas Endre: Filozófia mint művészet. Élet és Irodalom 23 (1979. október 13.)

Vitam et sanguinem. Budapest: Magvető, 1978.

 

A zsarnok szíve, avagy Boccaccio Magyarországon

 

(b.j.): Jancsó a reneszánszban. Film Színház Muzsika 25 (1981) április 11. pp. 15–17.

Baló Júlia: Gyertyák, leplek, titkok. Film Színház Muzsika 25 (1981) június 13. pp. 15–17.

Bernáth László: A zsarnok szíve. Esti Hírlap 26 (1981. november 25.) p. 2.

Gantner Ilona: A zsarnok szíve, avagy Boccaccio Magyarországon. Népszava 109 (1981. november 26.)

Geszti Pál: A zsarnok szíve. Magyar Hírlap 14 (1981. november 26.) p. 6.

Gyertyán Ervin: A zsarnok szíve. Népszabadság 26 (1981. november 26.) p. 7.

Sumonyi Zoltán: ... Avagy: Jancsó Magyarországon. Élet és Irodalom 25 (1981. november 28.) p. 13.

Székely Gabriella: Itt egyre csak játszanak. Új Tükör 19 (1981) no. 48. p. 29.

Szilágyi Gábor: A megtévesztés színjátéka. Jancsó Miklós: A zsarnok szíve avagy Boccaccio Magyarországon. Filmkultúra 17 (1981) no. 6. pp. 38–41.

 

Budapest

 

Bányai Gábor: Klasszikus modernség. Filmkultúra 19 (1983) no. 3. pp. 41–46.

 

Faustus doktor boldogságos pokoljárása

 

Kovács Dezső: A lélek mélyén elraktározott történelem. Filmkultúra 20 (1984) no. 2. pp. 36–43.

 

Omega, Omega, Omega

 

Bárdos Judit: Jancsó, Jancsó. Filmkultúra 23 (1987) no. 10. pp. 42–45.

 

Suomi

 

Fábián László: Filmjegyzetek Suomiból. Filmkultúra 23 (1987) no. 10. pp. 45–47.

 

A hajnal

 

Edna: L’aube. Variety (Feb 26, 1986) no. 5. p. 17.

Gábor György: Az Írás alkonya és a jancsói tett Hajnala. Filmkultúra 27 (1991) no. 6. pp. 9–12.

Gauthier, Guy: L’aube. Revue du Cinéma (Jan 1987) no. 423. pp. 27–28.

Hirsch Tibor: Szófejtés. Filmkultúra 27 (1991) no. 6. pp. 13–18.

 

Szörnyek évadja

 

Bernáth László: Szörnyek évadja. Esti Hírlap 32 (1987. március 25.) p. 2.

Bíró Gyula: „Mert jó meghalni”. Jancsó Miklós: Szörnyek évadja. Filmkultúra 23 (1987) nos. 4–5. pp. 108–113.

Blazejovsky, Jaromír: Sezena priser. Film a Doba 36 (Jan 1990) no. 1. pp. 41–43.

D. Magyari Imre: Szörnyek évadja. Magyar Ifjúság 31 (1987. március 26.) p. 4.

Galló Sándor: Istenhez hanyatló árnyék. Filmkultúra 23 (1987) no. 10. pp. 38–42.

Gantner Ilona: Szörnyek évadja. Népszava 115 (1987. március 26.)

Gyergyán Ervin: Szörnyek évadja. Népszabadság 33 (1987. március 26.) p. 7.

Hegyi Gyula: Szörnyek évadja. Magyar Hírlap 20 (1987. március 26.) p. 4.

Nóvé Béla: Happening helikopter-huzatban. Szörnyek évadja. Filmvilág 30 (1987) no. 4. pp. 5–9.

Rother, Hans-Jorg: Zeit für Monster. Film und Fernsehen 16 (May 1988) no. 5. pp. 26–29.

Sezon potworow. Filmowy Serwis Prasowy 34 (Mar 16, 1988) no. 6. (no. 640.) pp. 22–25.

Stratton, David: Szornyek evadja. Variety (Mar 11, 1987) no. 7. p. 122.

Sükösd Mihály: Színes magyar film: Szörnyek évadja. Tükör 25 (1987. április 12.)

Tarján Tamás: Baráti arcokon pokolfény. Jelenkor 30 (1987) no. 8. pp. 719–726.

Végh-Alpár Sándor: Jancsó újra forgat. Képes 7 1 (1986) no. 33. pp. 13–19.

Zöldi László: Fakó szelek. Élet és Irodalom 31 (1987. március 27.)

 

Jézus Krisztus horoszkópja

 

Grisolia, R.: Venezia. Jancso ed Herzog oroscopo ed echi in um mondo oscuro. Cinema Nuovo 39 (Nov–Dec 1990) no. 328 pp. 24–26.

Hegyi Gyula: Jézus Krisztus horoszkópja. Magyar Hírlap 22 (1989. október 19.) p. 10.

Illés Jenő: „Minden egész eltörött”. Film Színház Muzsika 33 (1989. október 14.)

Sebes Erzsébet: Jancsó krimit forgat. Vasárnapi Hírek 4 (1988. április 17.)

Silló Sándor: Jézus K. második eljövetele. Jancsó Miklós új filmje. Új Tükör 26 (1989. október 15.)

Schubert Gusztáv: A láthatatlan teniszlabda. Jézus Krisztus horoszkópja. Filmvilág 32 (1989) no. 10. pp. 8–10.

Stratton, David: Jezus Krisztus horoszkopia. Variety (Feb 22, 1989) no. 5. p. 253.

 

Isten hátrafelé megy

 

Blazejovsky, Jaromír: Madarska kinematografie na prelomu epoch. Film a Doba 37 (Winter 1991) no. 4. pp. 201–206.

Carbon, Sabine: “Gott geht rückwärts”. Der Tagesspiegel (26. 2. 1991.)

‘Del’: Isten hátrafelé megy. Variety (July 22, 1991) no. 2. p. 56.

Garai Tamás: Tudható a halál napja? Kurir 2 (1991. február 3.)

Karizs Tamás: Isten hátrafelé megy. Jancsó (vissza)rendez. Mai Nap 3 (1990. augusztus 27.)

Koltai Susi: Beklemmendes Spiel mit der Wahrscheinlichkeit. Sonntagszeitung (Zürich) (27. Január 1991.)

Kolozsvári Papp László: Szélgép. Élet és Irodalom 35 (1991. március 15.)

Reményi József Tamás: Önmagunk túszaiként. Filmvilág 34 (1991) no. 5. pp. 42–43.

Zay László: Dőlt sorok. A történelem merrefelé megy? Magyar Nemzet 54 (1991. április 3.)

 

Kék Duna keringő

 

Bernáth László: Jancsó hősei próbára bocsátva. Esti Hírlap 36 (1991. november 20.)

Bíró Yvette: Lidércvalcer. Metropolis 6 (2002) no. 1. pp. 32–37.

Győrffy Miklós: Jancsó Kék Duna keringője. Magyar Nemzet 55 (1992. április 23.)

Horoszczak, Adam: Horoskopy i egzorcyzmy. Kino 27 (Oct 1993) no. 10. (no. 316.) pp. 38–39.

Kolozsvári Papp László: Két jó film. Élet és Irodalom 36 (1992. április 10.)

Marsolais, Gilles: La valse du Danube bleu de Miklós Jancsó. 24 Images (Dec–Jan 1992–93) no. 64. pp. 41–42.

Merénylet a miniszterelnök ellen. Ki sokat Marxol, keveset fog. 168 óra 4 (1992. február 11.) p. 28.

Milosevits Péter: Új művészi rend. Jancsó Miklós: Kék Duna keringő. Filmkultúra 28 (1992) no. 3. pp. 23–26.

Nádori Naár Péter: Székrekedés. Magyar Narancs 3 (1991. december 18.)

Róna Katalin: Nem vigyáztunk rá eléggé. Pesti Hírlap 1 (151) (1992. április 2.) no. 43.

Schubert Gusztáv: A palotaforradalmár. Filmvilág 35 (1992) no. 4. pp. 16–18.

Stratton, David: Kék Duna keringo. Variety (Feb 24, 1992) no. 6. p. 252–253.

Szabó Z. Levente: Jancsó Miklós ismét rendez. Kék Duna keringő. Népszava 119 (1991. augusztus 14.) p. 6.

Takács István: Milyen színű a Duna? Új Magyarország 2 (1992. március 27.)

 

Szeressük egymást gyerekek

 

Báron György: Szeressük egymást gyerekek! Egy nadrágban. Filmvilág 39 (1996) no. 2. pp. 11–13.

Bori Erzsébet: Gyerekek, mi lesz? Filmvilág 38 (1995) no. 7. pp. 4–8.

Szász Attila: Három a magyar igazság. Szeressük egymást, gyerekek! Elite 6 (1996) no. 5.

Szijártó Imre: Magyar film három epizódban. Hajdú-Bihari Napló 41 (1996. május 4.)

 

Sír a madár

 

Muhi Klára: De hát hol élünk? Filmvilág 41 (1998) no. 11. pp. 56–57.

 

Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten

 

Almási Miklós: A sírásók – angyalok. Népszabadság 44 (1999. február 4.)

Bakács Tibor Settenkedő: És Jancsó? Élet és Irodalom 43 (1999. január 29.) p. 19.

Bori Erzsébet: Nagybudapesti feltámadás. Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten. Filmvilág 42 (1999) no. 2. pp. 52–53.

Csala Károly: Hogyan meséljünk történeteket? Beszélgetés a Blue Boxban: Jancsó, Grunwalsky... és Mr. Universe. Népszabadság 44 (1999. február 13.) p. 29.

Elley, Derek: The lord’s lantern in Budapest. Variety (Feb 22, 1999) no. 1. p. 64.

Győrffy Miklós: Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten. Magyar Nemzet 62 (1999. február 4.)

Harmat György: Világvégi bohóctréfák. Magyar Hírlap 32 (1999. január 28.)

Horeczky Krisztina: Jancsó Miklós újra forgat. Ezredvégi vízió, epizódfilm vagy blődli? Magyar Nemzet 61 (1998. augusztus 26.)

Kárpáti Ildikó: A felhasználóbarát parabola. http:www.filmkultura.hu/articles/films/jancso.hu.html

Orbán Ottó: Falfirkák. Nekem lámpást adott kezembe az Úr. Élet és Irodalom 43 (1999. május 7.) p. 3.

Tóth Péter Pál: Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten. Kritika 29 (1999) no. 4.

Varga Balázs: Farce és faarc. Beszélő 12 (2001) no. 1.

 

Anyád! a szúnyogok…

 

Bakács Tibor Settenkedő: Valami közöd. Beszélgetés Jancsó Miklóssal és Grunwalsky Ferenccel. Élet és Irodalom 44 (2000. január 21.)

Báron György: Káromkodások kora. Filmvilág 43 (2000) no. 3.

Bikácsy Gergely: Anyád! a szúnyogok. Kritika 30 (2000) no. 4. p. 34.

Bori Erzsébet: Szegényember nem hazudik. Filmvilág 43 (2000) no. 2. pp. 8–9.

Csala Károly: Jancsó és a fejcsóválók. Népszabadság 45 (2000. február 7.)

(hanthy): Film szúnyogokkal és mozdonytemetővel. Magyar Nemzet 62 (1999. augusztus 28.) p. 18.

Kovács Gergely: Láthatatlan szúnyogok csípnek. Magyar Hírlap 33 (2000. február 5.)

Singer Péter: Pepe, Kapa és a nagy szobor – abszurd mitológia vagy amit akartok (Akartok valamit?) http:www.filmkultura.hu/2000/articles/films/ anyad.hu.html

Stőhr Lóránt: Lehet kimenni! Élet és Irodalom 44 (2000) no. 10.

Végh Attila: A sötétség trombitája. Demokrata 9 (2000) no. 8. p. 39.

 

Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél

 

Bérczes László: Hetet-havat. Filmvilág 43 (2000) no. 10.

Bölcs István: Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél. 168 óra 13 (2001. no. 8.)

Csákvári Géza: Utolsó vacsora a Hajógyári-szigeten. Népszabadság 45 (2000. szeptember 13.) p. 33.

Gervai András: Országimázs vízözönnel. Magyar Hírlap 34 (2001. február 19.)

Hirsch Tibor: Prufrock úr szerelmes éneke. Filmvilág 44 (2001) no. 2.

Kovács Dezső: Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél. Kritika 31 (2001) no. 4. p. 36.

Stőhr Lóránt: Ahová Jézus nem tolja oda a biciklit. Élet és Irodalom 45 (2001. március 2.) p. 27.

Turcsányi Sándor: Szemből, halál. Magyar Narancs 13 (2001. február 22.) p. 30.

Veress József: Jancsó Miklós szép új világa. Népszabadság 45 (2001. február 23.) p. 9.

 

Szerzők


Impresszum


Szerkesztőbizottság: Bíró Yvette / Gelencsér Gábor / Hirsch Tibor / Kovács András Bálint • Szerkesztik: Margitházi Beja / Vajdovich Györgyi / Varga Balázs / Vincze Teréz
Felelős szerkesztő: Vajdovich Györgyi Szerkesztőségi munkatárs: Jordán Helén A weboldal Magazin rovatát szerkeszti: Milojev-Ferkó Zsanett

E-mail: metropolis [kukac] metropolis.org.hu • Tel.: 06-20-4832523 (Jordán Helén)Metropolis a facebook-on: www.facebook.com/pages/Metropolis/99554613940

Terjesztés: Holczer Miklós • Tel.: 06-30-932-8899 • e-mail: emholczer [kukac] gmail.com
Előfizetés: Előfizetés ára egy évre (4 szám): 4000 Ft (postai kézbesítéssel: 6500 Ft). Előfizetési szándékát a metropolis [kukac] metropolis.org.hu e-mailcímen jelezze!

Kiadja: Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány (KDKKA) • 1082 Bp., Horváth Mihály tér 16. • Felelős kiadó: Varga Balázs • Számlaszámunk: OTP 11742001-20034845 ISSN 1416-8154 (Nyomtatott) ISSN 1417-3751 (Online)

A Metropolis megjelenését támogatja: NKA (Nemzeti Kulturális Alap), Petőfi Kulturális Ügynökség, ELTE Folyóiratfejlesztési Alap, olvasóink 1%-os felajánlásaikkal

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

PHPSESSID
PHP belső használatára. Session azonosító, csak a böngésző bezárásáig él.

gtc_lang
Az oldal megjelenési nyelve. Az oldalon ez mindig HU értékű. Az adminisztrációs rendszer használja. 1 hónapos lejáratú.

gtc_gdpr
GDPR elfogadási állapot, 3 hónapos lejárat.

GTC_ENTITY_user
Regisztrált felhasználóknak: ha be vagy jelentkezve hosszú távra, akkor ez egy egyedi azonosítót tartalmaz, amivel a felhasználó minden böngészőmegnyitáskor (vagy session lejáratkor) visszajelentkeztethető. Ezen az oldalon nincs regisztráció.

Az oldal nem használ semmiféle speciális, felhasználók bármilyen adatát érintő sütit, csak olyat, ami az oldal működéséhez szükséges, ezekben személyes adatot nem tárolunk.

Amennyiben a jövőben mégis használnánk marketing célú sütiket, annak listája itt lesz olvasható, és a "Marketing cookie-k" bepipálásával fogadható majd el.